განათლებული მშობლები, განათლებული შვილები?

  • რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური;
  • რესპონდენტის მამის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური;
  • რესპონდენტის დედის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური;
  • რესპონდენტის ცოდნის დონე რუსულ და ინგლისურ ენებში და
  • რესპონდენტის ცოდნის დონე კომპიუტერში (Microsoft Office-ის პროგრამები, თამაშების გარდა).
 რესპონდენტის განათლების დონემამის განათლების დონედედის განათლების დონე
ბივარიაციული კორელაციები (სპირმენის r)
მამის განათლების დონე0.4511.000
დედის განათლების დონე0.3890.7011.000
ორივე მშობლის გაერთიანებული განათლების დონე*0.445
ნაწილობრივი კორელაცია, მეორე მშობლის განათლების დონის გაკონტროლებით
მამის განათლების დონე0.242
დედის განათლების დონე0.107
გაზიარება

მსგავსი სიახლეები