კონფერენცია სოციალური დაცვისა და სოციალური ინკლუზიის შესახებ სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში

19 და 20 მაისს თბილისში, საქართველოში სამხრეთ კავკასიის სოციალური დაცვისა და სოციალური ინკლუზიის რეგიონალური კონფერენცია გაიმართა. CRRC-სომხეთის და CRRC-აზერბაიჯანის ოფისებმა წარმოადგინეს ქვეყნების ანგარიშები ამ საკითხებზე.
ანგარიშებში მოცემულია სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკური სისტემების, შრომის ბაზრისა და განათლების სისტემების მიმოხილვა. კვლევა ასახავს დემოგრაფიულ ტენდენციებს და იკვლევს სოციალური დაცვის სისტემების მოდერნიზაციას სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. უფრო მეტიც, ისინი ეხება სიღარიბის, პენსიებისა და ჯანდაცვის საკითხებს.
ევროკომისიის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას ძირითადად სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ შესაბამისი სამინისტროებიდან და უწყებებიდან, ასევე არასამთავრობო და კვლევითი ორგანიზაციებიდან.
ანგარიში (ინგლისურად) შეგიძლიათ იხილოთ აქ. თქვენ აქ ნახავთ სასარგებლო საცნობარო დოკუმენტებს სამივე ქვეყნისთვის სოციალური დაცვისა და სოციალური ინკლუზიის ყველა საკითხზე. რეზიუმეები ხელმისაწვდომია ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ, ასევე რუსულ ენებზე.
გაზიარება

მსგავსი სიახლეები