წიგნები

კვლევების მიხედვით, არსებობს კავშირი ოჯახში არსებულ წიგნების რაოდენობასა და ოჯახის წევრების განათლების დონეს შორის.
This reviewer is not the first to review Goltz’s Georgia Diary: A Chronicle of War and Political Chaos in the Post-Soviet Caucasus. Most notably the Wall Street Journal lauded the book and the hardcover published by M.E Sharpe gathers teasers…
The earliest books that came out about the Caucasus after the collapse of the Soviet Union were firsthand accounts of events. Now, a second spate of books, which attempt to apply analytical frameworks to the turbulent events that occurred have…
Many social researchers working on the Caucasus bemoan the lack of good scholarly works on the region. However, one recent book, which is both excellent and readable, seems to have fallen under people’s radars — Mathijs Pelkmans’ Defending the Border:…