გამოკითხვა

The first part of this blog post discussed evidence of an association between perceiving Russia as the main threat to Georgia and a preference for a foreign policy that balances against that threat through alliances with the West. The relationship…
Georgia is a small, partly free democracy in a tough neighbourhood, and NATO membership remains an unfulfilled promise. While Russia is widely perceived as the main threat to Georgia’s security, the appropriate strategic or political response to the threat is not obvious.…
საქართველოს მოსახლეობისთვის მთავარ სატკივრად კვლავ ეკონომიკა რჩება. სამომხმარებლო ფასის ინდექსის და დოლარის ლართან გაცვლის კურსის ზრდასთან ერთად, ბოლო წლების განმავლობაში შინამეურნეობების საშუალო ხარჯებიც გაიზარდა. ამასთანავე, უახლესი მონაცემების მიხედვით, მოსახლეობის მხოლოდ 10%-ს აქვს რაიმე დანაზოგი. შინამეურნეობის საშუალო ხარჯების გაზრდასთან ერთად, საინტერესოა, რაში ხარჯავს ხალხი ფულს საქართველოში. CRRC-NDI-ის ბოლო, 2019 წლის ზაფხულის კვლევაში დაისვა კითხვები ოჯახის ხარჯებთან დაკავშირებით, რაც გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის იმის შესახებ, თუ რაში ხარჯავენ ფულს საქართველოში და ვინ უფრო მეტს ხარჯავს გარკვეული სახის პროდუქტებსა და მომსახურებაში.
გენდერული თანასწორობისა და ფემინიზმის ცნებები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება საჯარო დისკურსში საქართველოში. 2010 წელს საქართველომ მიიღო კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ. გენდერული თანასწორობა ხშირად პოპულარული სატელევიზიო გადაცემების განხილვის საგანია და სახალხო დამცველის აპარატი ანგარიშს ამზადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, გამოკითხვის მონაცემები აჩვენებს, რომ ქართველებს ხშირად არ ესმით, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა.
Are there variables that predict who is likely to report “Don’t know” or to refuse to answer survey questions more often in Georgia? This blog post looks at this question, using un-weighted Caucasus Barometer 2017 (CB) data for Georgia.…
On surveys, sometimes the questions asked are hard for some people to answer. As a result, the answer option “Don’t know” is a regular part of any survey dataset. But are some questions particularly likely to elicit these responses? This…
Professionalism, honesty, and fair competition are important in any institution. Yet, incidents involving corruption, nepotism and/or a lack of professionalism are sometimes reported in the Georgian media when the work of local government bodies is covered. How does the public perceive local government? This blog…
Georgian parliament recently adopted constitutional amendments. Among the many changes were those regulating the sale of agricultural land. According to the amendments, “Agricultural land, as a resource of special importance, can only be owned by the state, a self-governing entity,…