თანამშრომლები

თინათინ ბანძელაძე
  • მკვლევარი
საკონტაქტო ინფორმაცია
ელფოსტა: [javascript protected email address]

თინათინ ბანძელაძე გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის დოქტორია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დოქტორანტურის საფეხურზე გაცვლითი პროგრამით სწავლობდა კორუნას უნივერსიტეტში, ესპანეთში. ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ის არის მოწვეული ლექტორი თსუ-სა და საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტურში (ჯიპა), ასევე იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერი. 2015 წლიდან მუშაობდა სამართალდამცავ სისტემაში, მათ შორის ფსიქოლოგთა განყოფილების უფროსის პოზიციაზე, სადაც მისი საქმიანობა დაკავშირებული იყო ფსიქოლოგიური კვლევისა და შეფასების განხორციელებასთან, იურიდიული ფსიქოლოგიის მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნასთან, ასევე კანონთან კონტაქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან დაკავშირებულ საგამოძებო მოქმედებებში ჩართულობასთან.

მისი კვლევითი ინტერესი მოიცავს დევიაციის ფსიქოსოციალურ ფაქტორებთან, სამართლებრივ კულტურასა და სოციალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს.