საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებები უკრაინაში ომის შესახებ

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
CRRC-საქართველო
თარიღი:
03.2022
-
03.2022

საქართველოს მოსახლეობის სატელეფონო გამოკითხვა უკრაინაში ომის შესახებ შეისწავლის საზოგადოებრივ აზრს შემდეგ საკითხებზე:

    • ვისი პასუხისმგელობაა ომი უკრაინაში
    • როგორ აფასებს მოსახლეობა საქართველოს მთავრობის პასუხს უკრაინაში ომზე
    • რას მოითხოვს მოსახლეობა მთავრობისგან უკრაინაში ომის საპასუხოდ
    • საქართველოს საშინაო პოლიტიკის საკითხები

გამოკითხვის მეთოდი: მოსახლეობის სატელეფონო გამოკითხვა ნომრების შემთხვევითი გენერირების გზით
საველე სამუშაოების თარიღი: 7-10 მარტი, 2022
შერჩევის ზომა: 1,092
ცდომილება: 2.96%
გამოპასუხების დონე: 24%

გამოკითხვა საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობის წარმომადგენლობითია.

ძირითადი მიგნებების პრეზენტაცია: ვიდეო, პდფ ფაილი.

მონაცემთა ბაზა CRRC-საქართველოს მონაცემთა ონლაინ ანალიზის გვერდზე.

მასალები

2 მბაიტი
გაზიარება