საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში – პოლიტიკური პარტიების შეხედულებები

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ჰოლანდიის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (NIMD)
თარიღი:
01.2010
-
07.2010

საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის შესახებ ინფორმაციისა და ანალიზის მიწოდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისთვისა და შესაბამისი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის.

ჩაღრმავებული ინტერვიუები არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებთან.

გაზიარება