საბაზისო კვლევა მართლმსაჯულების საკითხებზე

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)
თარიღი:
06.2015
-
09.2021

იურიდიული სფეროს პროფესიონალების მოსაზრებების კვლევა მართლმსაჯულების ინსტიტუტების, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის, საქართველოში იურიდიული განათლების შესახებ.

იურიდიული სფეროს პროფესიონალების შეფასებების კვლევა მართლმსაჯულების ინსტიტუტების შესახებ.

ბიზნესის წარმომადგენლების მოსაზრებებისა და გამოცდილების კვლევა საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ.

იურიდიული სფეროს პროფესიონალების კვლევა (კვლევის სამივე ტალღა) მართლმსაჯულების შესახებ მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კომპონენტებს:

    • რაოდენობრივი – მოქმედი მოსამართლეების, პროკურორებისა და ადვოკატების გამოკითხვა,
    • თვისებრივი – ფოკუს ჯგუფები ადვოკატებთან, თვისებრივი ინტერვიუები მართლმსაჯულების სფეროს სხვა წარმომადგენლებთან.

ბიზნესის წარმომადგენლების კვლევა სასამართლო სისტემის შესახებ მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კომპონენტებს:

    • რაოდენობრივი – საქართველოში მოქმედი მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლების გამოკითხვა,
    • თვისებრივი – ფოკუს ჯგუფები მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სიღრმისეული ინტერვიუები მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებთან და იურიდიულ ფირმებთან.

მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში – იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების ხედვა (ივლისი 2016) – ანგარიში

მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების ხედვა (ივნისი, 2019) – ანგარიში

მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში: იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების ხედვა (ივლისი, 2021) – ანგარიში

ბიზნესის შეხედულებები საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ (ოქტომბერი, 2021) – ანგარიში

მასალები

2 მბაიტი
4 მბაიტი
4 მბაიტი
5 მბაიტი
გაზიარება