ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის შეფასების კვლევა

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა (NATO-PDP)
თარიღი:
10.2013
-
02.2014
ბიუჯეტი:
$23,650.00

შეფასება ფოკუსირებულია ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის მეორე ფაზაზე და უფრო კონკრეტულად გაწეულ დახმარებასა და ფაქტიურ ცვლილებებს შორის ურთიერთმიმართების კვლევაზე.

თვისებრივი მეთოდების ნაკრები, რომელიც მოიცავს დოკუმენტების ანალიზს, ფოკუს ჯგუფებს და სიღრმისეულ ინტერვიუებს.

ანგარიში.

გაზიარება