მედიის კვლევა საქართველოში – ტალღა 1

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ევროკომისია (EC)
თარიღი:
09.2009
-
12.2009

მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივი შეხედულებებისა და პრიორიტეტების შესწავლა, საინფორმაციო წყაროების პოლიტიკური პლურალიზმის,  ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების ობიექტურობის შეფასება.

  1. სამაგიდო კვლევა კვლევის არსებული მდგომარეობის შესასწავლად;
  1. საქართველოს მასშტაბით საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა. ორეტაპიანი კომპლექსური სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევა;
  1. რვა ფოკუსური ჯგუფი თბილისსა და ქუთაისში;
  1. ნახევრად სტრუქტურული ჩაღრმავებული ინტერვიუები 20 მედია პროფესიონალთან;
  1. მინი გამოკითხვა 47 მედია პროფესიონალთან: ჟურნალისტებთან და მედია მენეჯერებთან;
  1. საქართველოს ძირითადი სატელევიზიო არხების მედია მონიტორინგი.
გაზიარება