მედია მონიტორინგი 2012

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი:
05.2012
-
11.2012
ბიუჯეტი:
$94,708.00

სატელევიზიო არხების შესწავლა წინასაარჩევნო პერიოდში.

მედია მონიტორინგი როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი ცვლადებით.

რაოდენობრივი კომპონენტი:
  • დრო
  • თანმიმდევრობა
  • ტონი
  • პირდაპირი/ირიბი საუბარი

თვისებრივი კომპონენტი:
  • ბალანსი
  • მიკერძოებული გაშუქება
  • სიზუსტე
  • ფაქტებზე დაფუძნებული გაშუქება
  • ფაქტების დროული გაშუქება
  • კადრითა და მუსიკით მანიპულირება
  • ახალი ამბების იგნორირება
1. 2012 წლის ივნისიდან სექტემბრამდე ყოველ მეორე ორშაბათს და სექტემბრიდან დეკემბრამდე ყოველ ორშაბათს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა “მედია მონიტორში” მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

2. ყოველთვიური ანგარიშები:
გაზიარება