ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 2)

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF)
თარიღი:
04.2011
-
09.2011

პროექტის მიზანია საზოგადოებრივი წარმოდგენების შესწავლა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, და საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ევროკავშირის ინსტიტუტების, ღირებულებებისა და ხალხის მოლოდინის შესახებ. კვლევის ორი ტალღა, ჩატარდა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის (EPF) ევროპული ინტეგრაციის პროექტის ფარგლებში 2009 და 2011 წლებში. გამოკითხვის შედეგების შედარება საშუალებას გვაძლევს ევროკავშირის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება გავაანალიზოთ.

გამოკითხვის შედეგები ეფუძნება პირისპირ ინტერვიუებს, რომლის დროსაც შეირჩნენ დედაქალაქში, სხვა ქალაქებსა და სოფლებში მცხოვრები სრულწლოვანი მოქალაქეები. ინტერვიუები ჩატარდა ქართულ ენაზე, რადგან სამიზნე მოსახლეობის სასაუბრო ენა ქართული იყო. CRRC-საქართველომ გამოიყენა კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა. გამოკითხვის სანდოობის ინტერვალია 95%, ხოლო ცდომილების ზღვარი ± 4%.

მონაცემთა ბაზა; კვლევის ანგარიში.

გაზიარება