პროექტები

დასახელება დონორი სტატუსი თარიღი
დემოკრატიის მდგომარეობა საქართველოში: კრიზისისა და შესაძლებლობების გასაყარზე
ტრენინგი, კვლევის მეთოდები
კონრად ადენაუერის ფონდი დასრულებული 12-2020/03-2021
საქართველოს მომავალი
დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ, ტოლერანტობა, რელიგია
კარნეგი ევროპა და ლევან მიქელაძის ფონდი დასრულებული 08-2020/04-2021
Covid-19 Monitor: Public Opinion no Covid-19 Crisis in Georgia
საჯარო პოლიტიკა
The Embassy of the Netherlands in Tbilisi დასრულებული 04-2020/06-2020
„ქცევითი მიზეზები, რომლებიც მასწავლებლებისთვის ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში ჩარევის/შეტყობინების წინაღობას წარმოადგენს
გენდერული თანასწორობა, განათლება, ოჯახში ძალადობა
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) დასრულებული 04-2019/07-2019
კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში
არჩევნები და პოლიტიკა, ეკონომიკური პირობები და დასაქმება
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) დასრულებული 03-2019/03-2021
ბიზნეს ორგანიზაციების შეხედულებების კვლევა
საჯარო პოლიტიკა, ეკონომიკა
G4G/USAID დასრულებული 10-2018/04-2019
სოციოლოგიური კვლევა საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის შესაფასებლად
პოლიტიკა, კორუფცია, დემოკრატია, პოლიტიკური პარტიები, ჯანდაცვა, განათლება, პარლამენტი
ფონდი ღია საზოგადოება, ფონდი ღია საზოგადოება დასრულებული 10-2018/12-2018
ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა შეხედულებები
სოფლის მეურნეობა
Mercy Corps დასრულებული 05-2018/08-2018
სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა (FAIR)
სამართალი, სასამართლო
ევროკავშირი დასრულებული 05-2018/04-2020
PrIME - პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით
სამართალი, მართლმსაჯულება, სასამართლო
ევროკავშირი დასრულებული 03-2018/05-2020
მოქალაქეთა ჩართულობა საჯარო პოლიტიკის შემუშავებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე
საჯარო პოლიტიკა, სამოქალაქო ჩართულობა, ადგილობრივი თვითმმართველობა
საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია (NALAG) დასრულებული 03-2018/06-2018
ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში: მიზეზები და შედეგები
ეკონომიკური პირობები და დასაქმება, ეკონომიკა, გენდერული თანასწორობა
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) დასრულებული 02-2018/06-2018
სკოლაში ახალგაზრდების ქსელების თანამშრომლობის პროექტის (SYNCS) შეფასება
ახალგაზრდობა, გავლენის შეფასება
World Vision Georgia დასრულებული 11-2017/04-2018
მეტის ჩვენება

დემოკრატიის მდგომარეობა საქართველოში: კრიზისისა და შესაძლებლობების გასაყარზე

ტრენინგი, კვლევის მეთოდები

კონრად ადენაუერის ფონდი

დასრულებული

12-2020/03-2021

საქართველოს მომავალი

დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ, ტოლერანტობა, რელიგია

კარნეგი ევროპა და ლევან მიქელაძის ფონდი

დასრულებული

08-2020/04-2021

Covid-19 Monitor: Public Opinion no Covid-19 Crisis in Georgia

რელიგია

The Embassy of the Netherlands in Tbilisi

დასრულებული

04-2020/06-2020

„ქცევითი მიზეზები, რომლებიც მასწავლებლებისთვის ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში ჩარევის/შეტყობინების წინაღობას წარმოადგენს

გენდერული თანასწორობა, განათლება, ოჯახში ძალადობა

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women)

დასრულებული

04-2019/07-2019

კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში

არჩევნები და პოლიტიკა, ეკონომიკური პირობები და დასაქმება

საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

დასრულებული

03-2019/03-2021

ბიზნეს ორგანიზაციების შეხედულებების კვლევა

საჯარო პოლიტიკა, ეკონომიკა

G4G/USAID

დასრულებული

10-2018/04-2019

სოციოლოგიური კვლევა საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის შესაფასებლად

პოლიტიკა, კორუფცია, დემოკრატია, პოლიტიკური პარტიები, ჯანდაცვა, განათლება, პარლამენტი

ფონდი ღია საზოგადოება, ფონდი ღია საზოგადოება

დასრულებული

10-2018/12-2018

ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა შეხედულებები

პარლამენტი

Mercy Corps

დასრულებული

05-2018/08-2018

სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა (FAIR)

სამართალი, სასამართლო

ევროკავშირი

დასრულებული

05-2018/04-2020

PrIME - პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით

სამართალი, მართლმსაჯულება, სასამართლო

ევროკავშირი

დასრულებული

03-2018/05-2020

მოქალაქეთა ჩართულობა საჯარო პოლიტიკის შემუშავებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე

საჯარო პოლიტიკა, სამოქალაქო ჩართულობა, ადგილობრივი თვითმმართველობა

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია (NALAG)

დასრულებული

03-2018/06-2018

ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში: მიზეზები და შედეგები

ეკონომიკური პირობები და დასაქმება, ეკონომიკა, გენდერული თანასწორობა

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women)

დასრულებული

02-2018/06-2018

სკოლაში ახალგაზრდების ქსელების თანამშრომლობის პროექტის (SYNCS) შეფასება

ახალგაზრდობა, გავლენის შეფასება

World Vision Georgia

დასრულებული

11-2017/04-2018

გენდერული თანასწორობა არჩევნების სატელევიზიო გაშუქებაში

მას-მედია, მედია, გენდერული თანასწორობა, მედიის მონიტორინგი

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

დასრულებული

09-2017/11-2017
მეტის ჩვენება

ზემოთ