თანამშრომლები

კობა თურმანიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი

დირექტორი
კობა თურმანიძე CRRC-საქართველოში 2007 წლიდან მუშაობს. მას მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი შედარებით პოლიტიკაში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან. მას აქვს საჯარო მართვის მაგისტრის ხარისხი ამერიკული უნივერსიტეტიდან (ვაშინგტონი, კოლუმბიის ოლქი) და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან (ბუდაპეშტი, უნგრეთი), ასევე დიპლომი ისტორიულ მეცნიერებებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. 

2005–2011 წლებში იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობდა ასისტენტ პროფესორად და პოლიტიკური მეცნიერებების დეპარტამენტსა და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრში ასწავლიდა: შედარებით პოლიტიკას, გარდამავალი ხანის ეკონომიკას, კვლევის მეთოდებსა და გამოყენებით სტატისტიკას.

CRRC-ში მოსვლამდე კობა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ასევე საჯარო სამსახურში მუშაობდა. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს: ავტორიტარულ რეჟიმების, რეჟიმის ცვლილების ანალიზს და ამომრჩევლის ქცევას.

დავით სიჭინავა, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დოქტორი

კვლევების დირექტორი

დავით სიჭინავა CRRC-საქართველოსთან სხვადასხვა ფორმით 2009 წლიდან თანამშრომლობს. ამჟამად მისი მოვალეობა მონაცემებზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება, ასევე - გამოკითხვის და გეოგრაფიულ მონაცემთა სტატისტიკურ მოდელირებაა. დავითი საზოგადოებრივი გეოგრაფიის ბაკალავრის, მაგისტრისა და დოქტორის ხარისხს ფლობს, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (თსუ) მოიპოვა. ამასთან, იგი 2016 წლის შემოდგომის სემესტრში კოლორადოს უნივერსიტეტთან არსებული ქცევითი მეცნიერებების ინსტიტუტში, ფულბრაითის მკვლევრის სტატუსით იმყოფებოდა. CRRC-საქართველოში მუშაობის გარდა, იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორია.

დავითის კვლევითი ინტერესები პოლიტიკურ გეოგრაფიას, ურბანულ თეორიას, არჩევნების მოდელირებას და გეოინფორმაციული სისტემების სოციალურ მეცნიერებებში გამოყენების სხვადასხვა ასპექტებს მოიცავს. იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვლევის მეთოდების სხვადასხვა დონის კურსს კითხულობს. დავითი ასევე ხელმძღვანელობს თსუ-სა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მაგისტრატურის სტუდენტთაკველვით ნაშრომებს.

დასტინ გილბრეტი

კვლევების დირექტორის მოადგილე
დასტინი CRRC-საქართველოს 2014 წელს შემოუერთდა საერთაშორისო სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში. იგი კვლევის კონსულტანტად და საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსად მუშაობდა, 2018 წლიდან კი კვლევების დირექტორის მოადგილეა. დასტინი ძირითადად მონაწილეობს კვაზი-ექსპერიმენტული და ექსპერიმენტული კვლევითი პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაში, საჯარო პოლიტიკის ანალიზსა და პროექტების განვითარებაში.

CRRC-ში მუშაობის დაწყებამდე ის მუშაობდა ინგლისურის მასწავლებლად, შტატგარეშე ავტორად, რედაქტორად და მთარგმნელად, შემდეგ კი ტურიზმის გეოგრაფიის ლექტორად ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დასტინი ფლობს პოლიტიკური მეცნიერების მაგისტრის დიპლომს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან და ფილოსოფიის ბაკალავრის დიპლომს სკიდმორ კოლეჯიდან.

მის აკადემიურ ინტერესებს შორისაა პროგრამების შეფასების მეთოდოლოგია, კვაზი-ექსპერიმენტული კვლევის დიზაინი და პოლიტიკური კომუნიკაცია. დასტინი საუბრობს ინგლისურ და ქართულ ენებზე.

ქრისტინა ვაჭარაძე

პროგრამების დირექტორი
ქრისტინა ვაჭარაძე CRRC-საქართველოში 2006 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად მან მუშაობა პროგრამის მენეჯერის პოზიციაზე დაიწყო, 2009 წლიდან კი პროგრამების დირექტორი გახდა. ქრისტინა ხელმძღვანელობას უწევს სხვადასხვა კვლევით პროექტებს. ასევე, მონაწილეობას იღებს კითხვარის შედგენაში, თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევების ანალიზში.

ქრისტინას მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი დასავლეთ ევროპის ენებსა და ლიტერატურაში ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და მაგისტრის ხარისხი გენდერის კვლევებში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან (ბუდაპეშტი, უნგრეთი).

CRRC-ში მოსვლამდე იგი მუშაობდა სოროსის ფონდში აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამაში; სამოქალაქო განათლების პროგრამაში; კვლევით პროექტში. ასევე ასწავლიდა ახალ სკოლაში.

მარიამ კობალაძე

კომუნიკაციის მენეჯერი
მარიამ კობალაძე CRRC-საქართველოში 2009 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად იგი ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) მონაწილე იყო, შემდეგ უმცროსი მკვლევარი და მკვლევარი გახდა. 2018 წლიდან იგი CRRC-საქართველოს კომუნიკაციის მენეჯერია. იგი მუშაობს ორგანიზაციის ვებგვერდსა და სოციალური მედიის გვერდებზე, კურირებს საზოგადოებასთან ურთიერთობას და აწყობს საჯარო ღონისძიებებს. გარდა ამისა, მარიამი მონაწილეობს კითხვარის შედგენის, მონაცემების რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზის პროცესში და კვლევითი პროექტების დაგეგმვაში. წლების განმავლობაში მარიამი უძღვებოდა სატელევიზიო მედიის მონიტორინგის პროექტებს არჩევნებისა და გენდერის საკითხებზე.

მარიამს მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ინგლისური ენის სწავლებაში და მაგისტრის ხარისხი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრიდან.

CRRC-ში მოსვლამდე იგი მუშაობდა საერთაშორისო დამკვირვებლების გრძელვადიან მისიაში 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ასევე, იყო ჟურნალისტი და შემდეგ აღმასრულებელი რედაქტორი ყოველკვირეულ ინგლისურენოვან გაზეთში. მარიამის კვლევითი ინტერესები მოიცავს მედიის გავლენას საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე და დემოკრატიის განვითარებას გარდამავალი პერიოდის ქვეყნებში.

გიორგი ბაბუნაშვილი

პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი
გიორგი ბაბუნაშვილი CRRC-საქართველოში 2008 წლიდან მუშაობს. იგი მკვლევარია და მუშაობს რაოდენობრივ კვლევებში შერჩევის მომზადებაზე, მონაცემების გაწმენდაზე, კვლევითი ინსტრუმენტების მომზადებაზე, მონაცემების დამუშავებასა და ანალიზზე. იგი ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტია შედარებით პოლიტიკაში. მას მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ასევე გავლილი აქვს შერჩევისა და სტატისტიკის კურსები მიჩიგანისა და ლუბლიანას უნივერსიტეტებში.

CRRC-ში მოსვლამდე გიორგი წამყვანი ასოცირებული მკვლევარის პოზიციაზე მუშაობდა საქართველოს საშუალო განათლების სისტემის რეფორმირებისა და გაძლიერების პროგრამის „ილია ჭავჭავაძე" შეფასების ჯგუფში; ასევე, მკვლევარ-ასისტენტი იყო საზოგადოების კვლევის ცენტრში და პროექტის ადმინისტრაციული ოფიცერი არასამთავრობო ორგანიზაციაში „ბიზნეს ლიგა".

გიორგის კვლევის ინტერესებში შედის პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური ტრანსფორმაციის პროცესები პოსტ-საბჭოთა საზოგადოებებში.

ცისანა ხუნდაძე, ფსიქოლოგიის დოქტორი

უფროსი მკვლევარი
ცისანა ხუნდაძე CRRC-ში მუშაობს 2011 წლიდან. თავდაპირველად იგი იყო ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) მონაწილე, შემდეგ კი გახდა მკვლევარი. ცისანა ძირითადად მუშაობს მონაცემთა თვისებრივ და რაოდენობრივ ანალიზზე და ასევე, მონაწილეობას იღებს მონაცემთა ბაზების შექმნასა და შემოწმებაში.

გარდა CRRC-ში მუშაობისა, ცისანა ასევე არის მოწვეული ლექტორი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.

ცისანა არის ფსიქოლოგიის დოქტორი. მას აგრეთვე მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი სოციალური მეცნიერებების დარგში და მაგისტრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.

CRRC-ში მოსვლამდე ის ჩართული იყო სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ პროექტებში. მის კვლევით ინტერესებში შედის მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებები და პოლიტიკური კულტურა.

თამარ ხოშტარია, სოციოლოგიის დოქტორი

უფროსი მკვლევარი
თამარ ხოშტარია CRRC-საქართველოში 2009 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად იგი ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) მონაწილე იყო, შემდეგ კი მკვლევარი გახდა. ახლა იგი უფროსი მკვლევარია. თამარი ძირითადად მუშაობს კითხვარის შედგენაზე, მონაცემთა თვისებრივ და რაოდენობრივ ანალიზზე და მონაწილეობას იღებს კვლევითი პროექტების დაგეგმვაში.

თამუნას მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი სოციოლოგიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, სადაც ასწავლის რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდებს. მან ამავე უნივერსიტეტში მიიღო ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი სოციოლოგიაში. მაგისტრატურის დროს, ერთი წლის განმავლობაში სწავლობდა ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში, ბერლინში, სადაც ჩაატარა თვისებრივი კვლევა ოჯახის სოციოლოგიაში.

CRRC-ში მოსვლამდე თამუნა ატარებდა კვლევებს სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის, ძირითადად მარკეტინგული კვლევის განხრით. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს ახალგაზრდების ღირებულებებს, სოციალურ და რელიგიურ საკითხებს და კულტურათა შორის შედარებებს.

ანანო ყიფიანი

პოლიტიკის ანალიტიკოსი

ანანო ყიფიანმა CRRC-საქართველოში პოლიტიკის ანალიტიკოსის პოზიციაზე მუშაობა 2016 წელს დაიწყო. CRRC-ში მის ძირითად საქმიანობები ითვალისწინებს სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ინტერვიუების ჩატარება, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების დამუშავება და მათზე დაყრდნობით ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადება.


ანანომ 2016 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (აისეტი) და მოიპოვა სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი. მისი სამაგისტრო ნაშრომი იკვლევს „საკვების ხელმისაწვდომობის მდგომარეობას და მის კვლევის მეთოდოლოგიებს საქართველოში“. ანანოს აგრეთვე მინიჭებული აქვს კომპიუტერული მეცნიერებების ბაკალავრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. CRRC-მდე, ანანო მუშაობდა USAID-ის საქართველოს სასოფლო სამეურნეო წარმომების ეფექტიანობის აღდგენის (REAP) პროექტზე და ასევე გახლავთ ორგანიზაცია „High Bird Solutions”-ის თანადამფუძნებელი, რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროებია სოფლის მეურნეობა და განვითარება.


მის კვლევით ინტერესებს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის სექტორი, სოციალური და განათლების სფეროები.

ნინო მჟავანაძე

უმცროსი მკვლევარი
ნინო მჟავანაძე CRRC-საქართველოში 2016 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად იგი ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) მონაწილე იყო, მოგვიანებით კი უმცროსი მკვლევარი გახდა.

ნინო ძირითადად მონაცემების თვისებრივ და რაოდენობრივ ანალიზზე მუშაობს და ასევე, მონაწილეობს მონაცემთა ბაზების წმენდაში. გარდა ამისა, იგი ჩართულია კვლევის ინსტრუმენტების შემუშავებასა და ODK ფორმის შექმნის პროცესში და მონაცემთა შეგროვების მართვის პროცედურებში.

ნინო ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სოციალური მეცნიერებების დარგში და მაგისტრის ხარისხს სოციოლოგიაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან (თსუ).

ეთო გაგუნაშვილი

უმცროსი მკვლევარი
ეთო გაგუნაშვილი CRRC-საქართველოში 2016 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად იგი ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) მონაწილე იყო, შემდეგ კი უმცროსი მკვლევარი გახდა.

ეთო ძირითადად კითხვარის შედგენაზე, მონაცემთა თვისებრივ და რაოდენობრივ ანალიზზე მუშაობს. ამასთანავე, იგი ჩართულია ODK ფორმის შექმნის პროცესში და მონაწილეობს მონაცემთა შეგროვების მართვის პროცედურებში.

ეთო ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სოციალური მეცნიერებების დარგში და მაგისტრის ხარისხს სოციოლოგიაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან (თსუ).

იან გუდრიჩი

პოლიტიკის ანალიტიკოსი
იანი CRRC-საქართველოს 2019 წელს შემოუერთდა. მანამდე ათზე მეტი წლის განმავლობაში მუშაობდა განვითარების პროგრამებზე ევრაზიასა და შუა აზიაში. მისი სამუშაო მოიცავდა ფონდების მოძიებასა და გრანტის მართვას, მონიტორინგსა და შეფასებას, პროექტის მართვასა და კვლევას ისეთი ორგანიზაციებისთვის, როგორებიცაა ოქსფამი, ბრიტანული წითელი ჯვარი, ქმედება შიმშილობის წინააღმდეგ, საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტი და სხვა.

2007 წელს იანს მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებსა და უსაფრთხოების საკითხებში ბრედფორდის უნივერსიტეტიდან. 10 წლის შემდეგ კი მან ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში მაგისტრის ხარისხი მიიღო საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით და აღმოაჩინა დიდი ინტერესი სოციალურ კვლევასა და პითონის ენით პროგრამირებაში.

CRRC-ში იანი საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსია. მისი მოვალეობები მოიცავს საჯარო პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვანი კვლევის განხორციელებას, მონაცემთა ანალიზს, ანგარიშის მომზადებასა და წარდგენას. იგი ასევე მონაწილეობას იღებს გამოკითხვების დაგეგმვაში, ბიზნესის განვითარებასა და ტრენინგებში.

ქეთი ჯაფარიძე

ოპერაციების მენეჯერი
ქეთი ჯაფარიძე CRRC-საქართველოში 2006 წლიდან მუშაობს და ორგანიზაციის ყველა პროექტის განხორციელების ორგანიზაციულ მხარეს უზრუნველყოფს. CRRC-ში მუშაობის დაწყებამდე ქეთი 2002 წლიდან მოღვაწეობდა CRS (Catholic Relief Services) წარმომადგენლობით ოფისში ადმინისტრაციულ-პროგრამულ ასისტენტად საქართველოში. მანამდე კი ფილიპ მორის მენეჯმენტ სერვისის წარმომადგენლობით ოფისში პირველი მდივანი, მოგვიანებით კი ადმინისტრაციული ასისტენტი იყო. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელზა ნარიმანიშვილი

ადმინისტრაციულ-ფინანსური მენეჯერი

ელზა ნარიმანიშვილი CRRC-ში მუშაობს 2013 წლიდან. CRRC-ში მოსვლამდე იგი მუშაობდა „გადავარჩინოთ ბავშვები“-ის საქართველოს ოფისში ფინანსური მენეჯერის თამანდებობაზე. მიღებული აქვს ათწლიანი გამოცდილება ორგანიზაციის ფინანსურ მენეჯმენტსა და მართვაში.

დამთავრებული აქვს ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი რაშიც მინიჭებული აქვს მაგისტრის ხარისხი. ფლობს ამავე უნივერსიტეტის დიპლომს ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში.


გავლილი აქვს საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფ)-ის სერთიფიცირებული კურსი:-საერთაშორისო ბუღალტრული სტანდარტები და საგადასახადო სისტემა.   


პროფესიული განვითარებსი მიზნით, ასევე გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრეინინგები, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

ეთერ შაბურიშვილი

ფინანსური და კონტრაქტების მენეჯერი
ეთერ შაბურიშვილი CRRC-საქართველოში 2014 წლიდან მუშაობს. მანამდე ის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდში მუშაობდა, ასევე BP/BTC კომპანიასა და UMCOR- საქართველოში სხვადასხვა თანამდებობაზე.

ეთერს დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტები. ფლობს მაგისტრის დიპლომს ჟურნალისტიკაში და ბაკალავრის დიპლომს სამართალმცოდნეობაში. ამჟამად მუშაობს იმაზე, რომ გახდეს სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა საერთაშორისო ასოციაციის (ACCA) სრულუფლებიანი წევრი.

ეთერს აქვს ათწლიანი გამოცდილება გრანტის მენეჯმენტის, ფინანსური მენეჯმენტისა და ორგანიზაციის შიდა აუდიტის საკითხებში. კარგად იცნობს სხვადასხვა დონორებისა თუ საქართველოს საგადასახადო და სააღრიცხვო რეგულაციებს. მუშაობდა კონსულტანტად ორგანიზაციული განვითარების საკითხებში.

ნინო სტავრიდი

კომუნიკაციების და განვითარების ოფიცერი

კომუნიკაციების და განვითარფების ოფიცრად მუშაობს 2014 წლიდან. მანამდე იყო EPF/CRRC  ქსელის აღმასრულებელი მდივანი და EPF-ის პრეზიდენტის თანაშემწე. ნინო რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა  საბერძნეთის საელჩოში, რის შემდეგაც მუშაობდა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების  საერთაშორისო დეპარტამენდის ხელმძღვანელად.


ნინოს მიღებული აქვს ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი თანამედროვე ბერძნული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტის კვალიფიკაციით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ სწავლობდა საბერძნეთში და კვიპროსზე. ნინოს ასევე მიღებული აქვს სოციალური მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ნინოს სამაგისტრო თემა ეხება მედიის როლს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში.