დონორები და პარტნიორები

ნიუ იორკის კარნეგის კორპორაცია

კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელი (ASCN)

Care International

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS)

Conciliation Resources

დანიის ლტოლვილთა საბჭო (DRC)

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

ევროპის ფონდი

ევროკომისია

გაერთიანებული სამეფოს საგარეო ურთიერთობათა ოფისი (UK)

Global Development Network (GDN)

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი

თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET)

შრომის შესწავლის ინსტიტუტი (IZA)

საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX)

Mercy Corps

ფინეთის საგარეო საქმეთა სამსახური

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ეროვნული აზრის კვლევის ცენტრი (NORC)

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO)

ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (NIMD)

ღია საზოგადოების ფონდები

ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)

ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE)

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

Safer World

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა

დელვერის უნივერსიტეტი

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

მსოფლიო ბანკი

World Learning

სიმბიოტიკს