უკან

საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებები უკრაინაში ომის შესახებ

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: CRRC-საქართველო
თარიღი: მარტი 2022 - მარტი 2022
პროექტის მიზანი: საქართველოს მოსახლეობის სატელეფონო გამოკითხვა უკრაინაში ომის შესახებ შეისწავლის საზოგადოებრივ აზრს შემდეგ საკითხებზე:
  • ვისი პასუხისმგელობაა ომი უკრაინაში
  • როგორ აფასებს მოსახლეობა საქართველოს მთავრობის პასუხს უკრაინაში ომზე
  • რას მოითხოვს მოსახლეობა მთავრობისგან უკრაინაში ომის საპასუხოდ
  • საქართველოს საშინაო პოლიტიკის საკითხები
კვლევის დიზაინი:
გამოკითხვის მეთოდი: მოსახლეობის სატელეფონო გამოკითხვა ნომრების შემთხვევითი გენერირების გზით
საველე სამუშაოების თარიღი: 7-10 მარტი, 2022
შერჩევის ზომა: 1,092
ცდომილება: 2.96%
გამოპასუხების დონე: 24%

გამოკითხვა საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობის წარმომადგენლობითია.
მასალები: ძირითადი მიგნებების პრეზენტაცია: ვიდეო, პდფ ფაილი.

მონაცემთა ბაზა CRRC-საქართველოს მონაცემთა ონლაინ ანალიზის გვერდზე.