უკან

მედია მონიტორინგი 2012

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი: მაისი 2012 - ნოემბერი 2012
პროექტის მიზანი: სატელევიზიო არხების შესწავლა წინასაარჩევნო პერიოდში.
კვლევის დიზაინი: მედია მონიტორინგი როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი ცვლადებით.

რაოდენობრივი კომპონენტი:
 • დრო
 • თანმიმდევრობა
 • ტონი
 • პირდაპირი/ირიბი საუბარი

თვისებრივი კომპონენტი:
 • ბალანსი
 • მიკერძოებული გაშუქება
 • სიზუსტე
 • ფაქტებზე დაფუძნებული გაშუქება
 • ფაქტების დროული გაშუქება
 • კადრითა და მუსიკით მანიპულირება
 • ახალი ამბების იგნორირება
მასალები:
1. 2012 წლის ივნისიდან სექტემბრამდე ყოველ მეორე ორშაბათს და სექტემბრიდან დეკემბრამდე ყოველ ორშაბათს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა "მედია მონიტორში" მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

2. ყოველთვიური ანგარიშები: