უკან

ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის შეფასების კვლევა

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა (NATO-PDP)
თარიღი: ოქტომბერი 2013 - თებერვალი 2014
პროექტის მიზანი: შეფასება ფოკუსირებულია ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის მეორე ფაზაზე და უფრო კონკრეტულად გაწეულ დახმარებასა და ფაქტიურ ცვლილებებს შორის ურთიერთმიმართების კვლევაზე.
კვლევის დიზაინი: თვისებრივი მეთოდების ნაკრები, რომელიც მოიცავს დოკუმენტების ანალიზს, ფოკუს ჯგუფებს და სიღრმისეულ ინტერვიუებს
მასალები: ანგარიში