უკან

სოციალური კაპიტალის შეფასება საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: World Learning/Georgia FORECAST program, USAID-ის დაფინანსებით
თარიღი: ნოემბერი 2010 - იანვარი 2011
პროექტის მიზანი: The main research objective was to conduct a qualitative research assessment of Social Capital in Georgia, the findings and recommendations of which was the basis for a conference which was held in Tbilisi in December 2010. After the conference blueprints/ideas were provided for projects to be implemented by GOG or international donors' agencies starting in 2011.
კვლევის დიზაინი:
CRRC took a closer look at the activities of local groups and associations in the specific areas of interest:
 
1. Agricultural associations  
2. Condominium associations  
3. Parent-teacher associations  
4. Partnership among local communities, regional media and local governments  
5. Stakeholders sharing the management of natural resources 
6. Various health-related societies and support groups

Six focus groups and 42 in-depth interviews were conducted with association leaders, donors and experts.
მასალები: Briefing Paper and Final Report.