უკან
ოთხშაბათი | 24 თებერვალი, 2021

ვინ ფიქრობს, რომ საქართველო წარმატებით გაუმკლავდა კორონავირუსის პანდემიას?

[ეს სტატია დაიბეჭდა OC Media-თან თანამშრომლობით მათ ონლაინ პლატფორმაზე: Caucasus Data Blog. სტატიის ავტორია გივი სილაგაძე, CRRC საქართველოს მკვლევარი. სტატიაში წარმოდგენილი შეხედულებები მხოლოდ ავტორებს ეკუთვნის და არ წარმოადგენს CRRC-საქართველოს ან რომელიმე სხვა მხარის მოსაზრებებს]


თითქმის ერთი წელი გავიდა, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ახალი კორონავირუსი გლობალურ პანდემიად გამოაცხადა


მას შემდეგ, საქართველოში ვირუსით ინფიცირების 260,000-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა, საიდანაც 3,300-ზე მეტი ფატალურად დასრულდა. მნიშვნელოვნად იზარალა საქართველოს ეკონომიკამაც, რომელიც 2020 წელს 1994 წლის შემდეგ ყველაზე მეტად შემცირდა


შესაბამისად, საინტერესოა, რამდენად წარმატებულად აფასებს მოსახლეობა საქართველოს მიერ პანდემიასთან გამკლავებას?


2020 წლის კავკასიის ბარომეტრის გამოკითხვა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ვნახოთ მოსახლეობის შეხედულებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად წარმატებით გაუმკლავდა საქართველო პანდემიას და გავაანალიზოთ, ვინ როგორი შეფასება გააკეთა. მონაცემების მიხედვით, შეფასებებში მკაფიო პარტიული განსხვავებები იკვეთება. ხოლო, რაც შეეხება სხვადასხვა დემოგრაფიულ ჯგუფს, მათი შეფასებები მხოლოდ მცირედით განსხვავდება.


ერთი მხრივ, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა (56%) ამბობს, რომ საქართველო პანდემიას კარგად (11%) ან გარკვეულწილად კარგად (45%) გაუმკლავდა. მეორე მხრივ, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი (38%) მიიჩნევს, რომ ქვეყანა ცუდად (14%) ან გარკვეულწილად ცუდად (24%) გაუმკლავდა პანდემიას.

 


ქვეყნის მიერ პანდემიასთან გამკლავების შესახებ მოსახლეობის შეფასებები სხვადასხვა სოციალურ თუ დემოგრაფიულ ცვლადს უკავშირდება, მათ შორის, ფორმალური განათლების დონეს, ასაკს და იმას, დაკარგა თუ არა ვინმემ სამსახური შინამეურნეობაში უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში.


მონაცემების მიხედვით, დაბალი ფორმალური განათლების მქონე რესპონდენტებთან შედარებით, 8 პროცენტული ერთეულით უფრო მეტადაა მოსალოდნელი, რომ ისინი, ვისაც ფორმალური განათლების შედარებით მაღალი დონე აქვს, უარყოფითად აფასებდნენ საქართველოს მიერ პანდემიასთან გამკლავებას. ასევე, (10 პროცენტული ერთეულით) ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 35-დან 55 წლამდე ასაკის მოსახლეობა წარმატებულად თვლიდეს ქვეყნის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, ვიდრე უფრო ახალგაზრდა ასაკობრივი ჯგუფი (18-35 წ.).


რეგრესიული ანალიზის მიხედვით, რესპონდენტების შეფასებები სტატისტიკურად არ განსხვავდება ისეთი სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით, როგორიცაა: დევნილის სტატუსი, ეთნიკური ჯგუფი, დასაქმება, დასახლების ტიპი, სქესი, ეკონომიკური კეთილდღეობადა ის ფაქტი, შინამეურნეობაში ვინმეს დაუდასტურდა თუ არა კორონავირუსი.


თუმცა, შეფასებებში თვალსაჩინო განსხვავებებია პარტიული კუთვნილების თვალსაზრისით. მონაცემების მიხედვით, უფრო მეტად მოსალოდნელია, რომ „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები წარმატებულად აფასებდნენ ქვეყნის მიერ კორონავირუსის საპასუხოდ გადადგმულ ნაბიჯებს, ვიდრე ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერები ან ისინი, ვინც ვერცერთ პარტიასთან ვერ ახდენს იდენტიფიცირებას. უფრო კონკრეტულად, 45 პროცენტული ერთეულით უფრო მეტადაა მოსალოდნელი, რომ „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები დადებითად აფასებდნენ ქვეყნის მიერ პანდემიასთან გამკლავებას, ვიდრე ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერები. ასევე, 27 პროცენტული ერთეულით უფრო მეტად სავარაუდოა, რომ „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები წარმატებულად მიიჩნევდნენ პანდემიასთან გამკლავებას, ვიდრე ისინი, ვინც არცერთ პარტიას არ უჭერს მხარს.

 


ქვეყნის პასუხს პანდემიაზე განსხვავებულად აფასებენ ისინიც, ვინც პანდემიის პარალელურად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი განიცადა. მაგალითად, რესპონდენტები, რომელთა შინამეურნეობაშიც ვინმემ სამსახური დაკარგა ბოლო 12 თვის მანძილზე, უფრო ნაკლებად (18 პროცენტით) ამბობენ, რომ ქვეყანა წარმატებით გაუმკლავდა პანდემიას, ვიდრე ისინი, ვისაც სამსახური არ დაუკარგავს.


ასევე, საინტერესოა, რომ სხვადასხვა პარტიების მიმართ სიმპათია და ბოლო 12 თვის მანძილზე სამსახურის დაკარგვა რესპონდენტებში სხვადასხვაგვარ ურთიერთქმედებას იწვევს. ოპოზიციის მხარდამჭერების შემთხვევაში, შეფასებები ქვეყნის მიერ პანდემიასთან გამკლავების შესახებ მსგავსია იმის მიუხედავად, ბოლო 12 თვის მანძილზე შინამეურნეობაში ვინმემ დაკარგა თუ არა სამსახური. ხოლო, „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერებისა და არაპარტიულების შემთხვევაში, ოჯახის წევრის მიერ სამსახურის დაკარგვა უფრო ნეგატიურ შეფასებებთანაა ასოცირებული.


„ქართული ოცნების“ ის მხარდამჭერები, რომლებმაც ბოლო 12 თვის მანძილზე სამსახური დაკარგეს, 18 პროცენტული ერთეულით უფრო ნაკლებად ამბობენ, რომ საქართველო წარმატებით გაუმკლავდა პანდემიას, ვიდრე „ქართული ოცნების“ ის მხარდამჭერები, რომელთაც მსგავსი ეკონომიკური სირთულე არ განუცდია. ასევე, 18 პროცენტული ერთეულით უფრო ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ არაპარტიული რესპონდენტები,რომელთა ოჯახის წევრმაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში სამსახური დაკარგა, დადებით შეფასებას აფიქსირებდნენ, ვიდრე არაპარტიული რესპონდენტები, რომელთა ოჯახის წევრსაც სამსახური არ დაუკარგავს. რაც შეეხება ოპოზიციის მხარდამჭერებს, მათი შეფასებები ქვეყნის მიერ პანდემიასთან გამკლავების შესახებ დიდად არ განსხვავდება იმის მიუხედავად, შინამეურნეობაში ვინმემ დაკარგა თუ არა სამსახური ბოლო 12 თვის მანძილზე.

 


მონაცემები აჩვენებს, რომ სხვა ფაქტორების გათვალისწინების შემდეგაც კი, პარტიული იდენტიფიკაცია საკმაოდ მჭიდროდაა ასოცირებული რესპონდენტების შეფასებებთან. ანალიზის შედეგად შეუძლებელია ცალსახა მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადასტურება იმის შესახებ, განსხვავებულ შეფასებებს პარტიული კუთვნილება განაპირობებს თუ პირიქით. თუმცა, ანალიზი, ნებისმიერ შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რაც წინა კვლევების დროს გამოიკვეთა - ქართველ ამომრჩეველში პოლიტიკური პოლარიზაცია ვლინდება არა განსხვავებულ იდეოლოგიურ ღირებულებებში ან საჯარო პოლიტიკის ალტერნატიულ ხედვებში, არამედ წარსული მოვლენებისა და პროცესების განსხვავებულად შეფასებაში. ეს ყველაფერი კი, საბოლოო ჯამში, ხაზს უსვამს პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ლიდერობის საჭიროებას, რომელიც მწვავე კრიზისების დროს, დაპირისპირებისა და დაყოფის ნაცვლად, კონსოლიდაციაზე გააკეთებდა აქცენტს.

შენიშვნა: ზემოთ მოცემული ანალიზი ეყრდნობა ლოგისტიკურ რეგრესიულ ანალიზს, სადაც დამოკიდებული ცვლადია პასუხი კითხვაზე: „თქვენი აზრით, ჩვენი ქვეყანა კორონავირუსის პანდემიას კარგად გაუმკლავდა, გარკვეულწილად კარგად, გარკვეულწილად ცუდად თუ ცუდად გაუმკლავდა?“ (კარგად ან ცუდად), ხოლო დამოუკიდებელი ცვლადებია: ასაკობრივი ჯგუფი (18-34, 35-54, 55+), სქესი (მდედრობითი ან მამრობითი), განათლების დონე (საშუალო/საშუალოზე დაბალი ან საშუალოზე მაღალი), დასახლების ტიპი (დედაქალაქი, სხვა ქალაქი, სოფელი), ეკონომიკური კეთილდღეობა (ინდექსი. 12-დან რამდენ საყოფაცხოვრებო ნივთს ფლობს შინამეურნეობა), დაკარგა თუ არა ვინმემ სამსახური ოჯახში ბოლო ერთი წლის მანძილზე, პარტიული კუთვნილება („ქართული ოცნება“, უარი პასუხზე, არცერთი პარტია/არ ვიცი, სხვა პარტიები), დაუდასტურდა თუ არა კორონავირუსი ვინმეს შინამეურნეობაში, ეთნიკური ჯგუფი (ეთნიკურად ქართველი ან ეთნიკურად არაქართველი), დასაქმება (მუშაობს თუ არა), დევნილის სტატუსი. ანალიზი განხორციელდა დამოკიდებულების აღმწერი ცვლადებით და მათ გარეშეც; მათ შორის მნიშვნელოვანი სხვაობა არ დაფიქსირებულა. ბლოგში წარმოდგენილი მონაცემები ეფუძნება ანალიზს, რომელშიც ჩართული იყო დამოკიდებულებების აღმწერი ცვლადები. ბლოგში გამოყენებული მონაცემები ხელმისაწვდომია აქ.

04.08.2008 | ორშაბათი

Georgia: Women's Participation in Politics

Women’s participation at all levels of elections in Georgia is diminishing. As the Caucasus Women’s Network (CWN)reports, women inGeorgia were less represented in terms of candidates in the last parliamentary elections than in any previous parliamentary elections inGeorgia’s democratic history. On the other hand, women’s low political participation in elected bodies belies women’s activeness in civil society institutions, where females appear to be very active.
05.03.2018 | ორშაბათი

პარტიული კუთვნილება და ტელეარხებისადმი ნდობა საქართველოში

მსოფლიოში მედიასაშუალებების პოლარიზაციის შედეგად ადამიანები ახალ ამბებს უფრო მეტად იმ წყაროებიდან ეცნობიან, რომლებიც ყველაზე მეტად ეხმიანება მათ იდეოლოგიურ შეხედულებებს. კონკრეტული იდეოლოგიის გამტარებელი მედიასაშუალების მოხმარება კიდევ უფრო ამყარებს მაყურებლის შეხედულებებს, რაც აუდიტორიის მეტ პოლარიზაციას იწვევს. მნიშვნელოვანია, რომ მედიის მკვლევრები ამას ისეთი განსხვავებული კონტექსტის მქონე შემთხვევების მაგალითზე აღწერენ, როგორებიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები და ლიბანი. როგორც ჩანს, ეს ტენდენცია არც ქართული მედიისთვისაა უცხო. 2017 წლის დეკემბერში „CRRC-საქართველოს“ და „ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI)“ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებიდან ირკვევა, რომ საქართველოს მოსახლეობაც შერჩევითად ენდობა იმ მედიასაშუალებებს, რომლებიც მათ პოლიტიკურ შეხედულებებს შეესაბამება.
26.08.2019 | ორშაბათი

Attitudes toward politicians are related to evaluations of institutional performance

How citizens evaluate the performance of the state is often a reasonable proxy for its performance. In Georgia, evaluations of public institutions are mixed. While a number of social and demographic variables are associated with people’s perceptions of state performance, so too are people’s attitudes towards political parties and politicians. This shows once again how politics is personalized in Georgia.
11.11.2019 | ორშაბათი

Government employees assess the work of the government better than the general public

The outlook in Georgia continues to be increasingly pessimistic, with more people reporting that the country is heading in the wrong direction. Similarly, performance assessments of government institutions have been on the decline in recent years. As recent CRRC analyses have highlighted, party identification, attitudes towards individual politicians, ethnicity, and Georgian language proficiency among ethnic minorities are associated with attitudes towards government. Analysis of the July 2019 CRRC and NDI survey suggests that working for the state is also associated with performance assessments. However, government employees in poor households and those in Tbilisi rate government performance significantly worse.
27.01.2020 | ორშაბათი

In a sea of pessimism, who is optimistic about Georgia?

The CRRC and NDI survey released two weeks ago showed a pessimistic picture – half the public thinks Georgia is going in the wrong direction, 24% that nothing is changing, and only 19% think it is going in the right direction. A majority (59%) think the country is not a democracy for the first time since the question was asked on the survey in 2010. Moreover, performance assessments of government, parliament, the courts, and most ministries declined.
27.07.2020 | ორშაბათი

Analysis | Georgia has a vaccine misinformation problem

Many experts believe that to fully remove the restrictions which have emerged because of the COVID-19 crisis, a vaccine is needed. While vaccines are only expected in the medium term, if and when they are available, Georgia may face large challenges with implementing a large scale vaccination program. 

17.08.2020 | ორშაბათი

Support for democracy increased in Georgia during COVID-19, but what does that mean?

The COVID-19 outbreak generated discussion about whether support for democracy would decline during and after the crisis. While reported support increased, this did not necessarily match support for democratic means of governance.

Data from the CRRC’s COVID-19 monitor shows that more people in Georgia reported support for democracy compared to the pre-crisis period. However, as before the crisis, support for democracy does not seem to be grounded in the values commonly associated with democratic governance.

08.09.2020 | სამშაბათი

Lockdown vs re-opening the economy in Georgia

As the number of new daily confirmed cases is again on the rise, we look at how people felt about the anti-coronavirus restrictions in May.

Aside from the public health situation, COVID-19 has led to rising unemploymentreduced incomes, and food insecurity in Georgia. As the number of new daily confirmed cases is again on the rise, the Caucasus Datablog takes a look at how people felt about the anti-coronavirus restrictions when they were at their height.

06.10.2020 | სამშაბათი

Georgian parents are concerned about online learning

Talk about political polarisation in Georgia is easy to find. Some have suggested that the recent United National Movement (UNM) announcement that Saakashvili will be their prime ministerial candidate will only make matters worse.

new data analysis CRRC Georgia released on Tuesday suggests that this may in fact be the case. Data from several years of CRRC Georgia and NDI polling indicates that there are few ideological or policy issues that the supporters of Georgian Dream (GD) and the United National Movement (UNM) disagree about. Rather, attitudes towards politicians and political events are what divides, a fact the public intuitively recognises.

12.10.2020 | ორშაბათი

A Rapid Gender Assessment of the Covid-19 Situation in Georgia

Last month, UN Women released the results of a Rapid Gender Assessment of Covid-19. CRRC Georgia conducted the research, which was funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the Joint SDG Fund. The project was part of a broader UN Women impact assessment initiative. The study that was conducted in mid to late May, looks at how the Covid-19 outbreak affected livelihoods, domestic and care work, and the mental and physical health of women and men in Georgia. The study also provides a glimpse of how women and girls with disabilities reflected on changes the Covid-19 pandemic instigated.
20.10.2020 | სამშაბათი

Half of Georgians believe COVID-19 is man-made

As COVID-19 spread across the world, it was followed by a hurricane of (mis)information about the origins and nature of the virus. The novelty and scope of the virus gave birth to many conspiracy theories, but which of those took root in Georgia?

An NDI and CRRC survey conducted in June 2020 asked questions about people’s beliefs about the origins and spread of coronavirus. The data suggest that while a majority of the population does not believe in common disinformation messages such as a relation between 5G technology and the spread of the coronavirus, only a small portion thinks that coronavirus came about naturally. 
08.12.2020 | სამშაბათი

Georgian voters: personalities, policies, or a bit of both?

While personality in politics matters greatly for the Georgian public, data from this year shows that for Georgian Dream and United National Movement voters, policy is still important. 


A recent 
CRRC Georgia policy brief argued that what was really dividing Georgians politically was personalities rather than policies. Data from the August 2020 CRRC and NDI survey provides further evidence for this idea. 


However, the data also shows a difference between Georgian Dream (GD) and United National Movement (UNM) voters in terms of policy preferences and that economic policy is the most important issue for a plurality of voters. 

22.12.2020 | სამშაბათი

Political campaigning in Georgia: informing or mobilising?

Political campaigning takes a wide range of forms, from digital advertising to door knocking. Generally, campaigning is believed to both mobilise voters to actually go out to vote as well as win over voters, but which is most relevant in Georgia?


Data from the 
August CRRC Georgia and NDI public opinion poll indicate that people who wanted to be contacted by campaigners also appeared more partisan than others. This may suggest that campaigning in Georgia will be more effective at turning out partisans than persuading the undecided. 

09.02.2021 | სამშაბათი

Do people have enough information about COVID-19 in Georgia?

Since the pandemic hit Georgia in February, the Georgian government has taken several measures to raise awareness about it. But are the public actually well informed?

Since March 2020, the Georgian Government has been conducting large scale information campaigns through traditional and online media, has launched an informational web portal, StopCov.ge, and has even launched a smartphone app providing information about contact with infected people.

16.02.2021 | სამშაბათი

უცნაურია, თუმცა, პანდემიის დროს უფრო მეტი ადამიანი გრძნობს თავს ჯანმრთელად

კორონა ვირუსის პანდემიამ აშკარად დააზიანა ხალხის ჯანმრთელობა.თუმცა, კავკასიის ბარომეტრის კვლევის ახალი მონაცემების მიხედვით, 2020 წელს ადამიანები საკუთარ ჯანმრთელობას უფრო კარგად აფასებენ, ვიდრე წინა წლების გამოკითხვებში.

2019 წელს მოსახლეობის მხოლოდ 35% აფასებდა თავის ჯანმრთელობას კარგად. გასულ წლებში, ეს მაჩვენებელი იცვლებოდა, თუმცა, ყველაზე დიდი ცვლილება 2013-2014 წლებში მოხდა, როდესაც ეს მაჩვენებელი 41%-დან 30%-მდე შემცირდა. ამის საპირისპიროდ, 2019 და 2020 წლების გამოკითხვებს თუ შევადარებთ, ადამიანების წილი, ვინც საკუთარ ჯანმრთელობას კარგად აფასებს, თითქმის გაორმაგდა - 35%-დან 65%-მდე გაიზარდა.

30.03.2021 | სამშაბათი

საქართველო აცრებისადმი ნდობის მხრივ მსოფლიოში ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა

მეცნიერები თანხმდებიან, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო მასობრივი იმუნიზაცია ვირუსის კონტროლის ერთადერთი ეფექტური ხერხია. ამასთან, მოსახლეობის ვაქცინებისადმი უნდობლობამ, რასაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ „უპრეცედენტო გამოწვევა“ უწოდა, მასობრივი აცრების მცდელობებს შესაძლოა, ძირი გამოუთხაროს.


საქართველოს შესახებ უახლესი მონაცემების თანახმად, ქვეყნის მოსახლეობა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ნაკლებადაა დაინტერესებული კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრით.

13.04.2021 | სამშაბათი

რატომ არ უნდათ ქართველებს აცრა?

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო უკვე ორი სახის ვაქცინის გაკეთებაა შესაძლებელი, საზოგადოების დამოკიდებულება ვაქცინაციის მიმართ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. რატომ არიან ქართველები ასე სკეპტიკურად განწყობილი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მიმართ?

კორონავირუსის წინააღმდეგ აცრის მიმართ მზაობა 2020 წლის ივნისსა და დეკემბერშიც არ იყო მაღალი, თუმცა, სავარაუდოდ, ეჭვები ვაქცინაციასთან დაკავშირებით უფრო გაიზრდებოდა მას შემდეგ, რაც 18 მარტს კორონავირუსის წინააღმდეგ ასტრაზენეკას ვაქცინით აცრის შემდეგ მცირე ხანში ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. 


CRRC/NDI-ის 2021 წლის თებერვლის გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ამ შემთხვევამდეც კი, თებერვალში, ქართველების მხოლოდ მესამედი გამოხატავდა კორონავირუსის წინააღმდეგ აცრის მიმართ მზაობას და თავშეკავების მთავარ მიზეზად ვაქცინის ხარისხს ასახელებდა.