უკან
ორშაბათი | 29 აგვისტო, 2016

რიცხვებს მიღმა დანახული ტენდენციები: საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა ინტერნეტის მომხმარებელია

მთელს მსოფლიოში ინტერნეტით სულ უფრო მეტი ადამიანი სარგებლობს და ამ მხრივ, არც საქართველოა გამონაკლისი, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში მას მოსახლეობის მაინც მცირე ნაწილი იყენებს. 2009 წელს ინტერნეტით საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ მესამედი სარგებლობდა, დღეს მოსახლეობის ნახევარზე ოდნავ მეტი უკვე მისი მომხმარებელია. წარმოდგენილი ბლოგ პოსტი CRRC-ს კავკასიის ბარომეტრის შედეგებზე დაყრდნობით აანალიზებს, თუ როგორ შეიცვალა ინტერნეტის მოხმარების ტენდენცია 2009-დან 2015 წლამდე დასახლების ტიპისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით. 2012 წლამდე მათი რიცხვი, ვისაც არასდროს უსარგებლია ინტერნეტით, ან საერთოდ არ იცოდა, ეს რა იყო, მომხმარებლების რიცხვს უსწრებდა. 2013 წელს მათი რიცხვი გათანაბრდა, ხოლო 2015 წლის კავკასიის ბარომეტრის მონაცემების თანახმად, დღეს უკვე მოსახლეობის უმეტესობა (57%) ინტერნეტს იყენებს, სხვადასხვა სიხშირით, მაგრამ მაინც. შენიშვნა: კითხვა შემდეგნაირად იყო დასმული: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? ამ შემთხვევაში პასუხები „ყოველდღე“, „კვირაში ერთხელ მაინც“, „თვეში ერთხელ მაინც“, და „უფრო იშვიათად“ გაერთიანდა პასუხში „დიახ“. ხოლო პასუხები „არასდროს“ და „არ ვიცი ინტერნეტი რა არის“ დაჯგუფდა პასუხში „არა“.

როგორც მოსალოდნელი იყო, ახალგაზრდები უფრო მეტად არიან ინტერნეტის მომხმარებლები, ვიდრე უფროსი ასაკის ადამიანები. 18-დან 35 წლამდე ახალგაზრდების 87% ინტერნეტით, სულ ცოტა  მაინც სარგებლობს. ხოლო 56-ზე მეტი წლის ადამიანებში ეს რიცხვი მხოლოდ 19%-ია. ყველაზე დიდი ცვლილება შეინიშნება 36-დან 55 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში, სადაც ინტერნეტით მოხმარების რიცხვი 2009-დან 2015 წლამდე 24%-დან 63%-მდე გაიზარდა.

 


შენიშვნა: ზემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს იმ ადამიანთა რიცხვს, რომლებიც ინტერნეტით სხვადასხვა სიხშირით, თუმცა სარგებლობენ.

სიახლეს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ინტერნეტით სარგებლობა ყველაზე დაბალია სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაში. 2015 წელს სოფელში მცხოვრებთა ნახევარზე ოდნავ ნაკლებმა განაცხადა, რომ სარგებლობს ინტერნეტით მაშინ, როდესაც ქალაქებში 10-დან 7 ადამიანი იყენებს ინტერნეტს. 2009 წლის შემდეგ, დედაქალაქის გამოკლებით, სხვა ქალაქებში ინტერნეტით სარგებლობა დაახლოებით 2.5-ჯერ გაიზარდა, სოფლებში კი 2-ჯერ.


შენიშვნა: ზემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს ინტერნეტის სხვადასხვა სიხშირით მომხმარებელთა რიცხვს.

ამჟამად, საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობის უმეტესობას ინტერნეტთან შეხება აქვს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ახალგზრდებში ინტერნეტით მოხმარების მაჩვენებელი მკვეთრად უსწრებს უფროსი ასაკის ადამიანების მაჩვენებელს. სოფლად მცხოვრები ადამიანების ნახევარზე ოდნავ ნაკლები სარგებლობს ინტერნეტით. თუმცა, ეს რიცხვი ნელ-ნელა იზრდება. თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესობასაც მალე ონლაინ ვიხილავთ.
ამ და სხვა საინტერესო მონაცემების სანახავად, გთხოვთ იხილოთ CRRC-საქართველოს ონლაინ ანალიზის ვებ-გვერდი.

24.08.2015 | ორშაბათი

Internet and social media usage in Georgia

In April-May 2015, CRRC-Georgia carried out a representative survey of the adult population of Georgia for Transparency International Georgia. The survey contained a number of questions on Internet and social media usage, and the results show us who is online, what people are doing online, who is using social networks, and which networks people use most.
07.07.2014 | ორშაბათი

Facebook usage in Azerbaijan

On February 3rd, 2014, Facebook celebrated its 10th anniversary. According to the World Map of Social Networks December, 2013 statistics, Facebook is the world’s most popular social network with more than one billion users. It is followed by QZone with 552 million users, Vkontakte (190 million users), Odnoklassniki (45 million users), and Cloob (1 million users). However, it is important to note that social network usage is not distributed evenly geographically. 
25.08.2014 | ორშაბათი

Emigration, Language, and Remittances in Georgia

As discussed in a recent blog post, household incomes in Georgia have risen steadily since 2008. The percentage of Georgians who have family or close relatives living abroad has also significantly increased from 37% in 2009 to 53% in 2013. 14% of Georgian households currently receive money from family members, relatives, or friends living in another country as an income source. This blog examines changes in interest in emigrating from Georgia over the last five years, while controlling for certain variables.
27.02.2012 | ორშაბათი

Tracking "CRRC" on the Web | Google Alerts

In the spirit of being data-driven, we try to track when and how people refer to our work on the Internet. The simplest tool for this is Google Alerts, from which we receive the weekly update on some of the main terms that are associated with our work.
13.04.2011 | ოთხშაბათი

Internet Penetration in Armenia

Scholar Katy Pearce recently published an article on Epress News (http://www.epress.am/) revealing some interesting points about internet penetration in Armenia. Using information from CRRC's 2010 Caucasus Barometer, Pearce writes that internet penetration tripled from 2009 to 2010 within Armenia. According to Pearce, the most likely reason for this is increased access to mobile internet.
21.01.2008 | ორშაბათი

The Global Broadband Speed Test

According to CRRC's 2007 Data Initiative 2007 (visit www.crrccenters.org), around 3% of the population have Internet access at home in Georgia; nevertheless, we were curious to know how fast these people’s Internet speed is across the Caucasus.
06.05.2008 | სამშაბათი

Diversity Polling on the Caucasus | Ask500

Sometimes it's worth clicking on those Gmail links. "Ask 500" is a website in beta, the web version of a straw poll. Polling? Surveys? Obviously I wanted to know more. To say it up front: it's about as unrepresentative as you can get, since it assembles those that suffer from terminal curiosity.
16.05.2008 | პარასკევი

Creative Commons for the Caucasus! | A real opportunity

Many readers will already be aware of the concept of Creative Commons. The basic idea is to facilitate collaboration, interaction and people adding value to each other's online work. Creative Commons provides licenses for sharing easily, without giving up some of the author's basic rights. A great exposition of this entire concept is given by the founder of the entire idea, Lawrence Lessig, in an engaging TED talk (you didn't think that intellectual property rights could be that entertaining, did you?). See below.
30.07.2008 | ოთხშაბათი

Cuil for the Caucasus? A quick test!

As many of you may have heard, this week saw the launch of a competitor to Google. Cuil, which apparently is an old Irish word for knowledge, has been set up by several former Googlists and promises a search that's more oriented on content, and says it can do a more comprehensive job in the ever-expanding worldwide web.