სტაჟიორები

ვაჟა ბურდული

ვაჟა ბურდულმა 2001 წელს დაამთავრა საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტი სამართალმცოდნის კვალიფიკაციით და 2008 წელს მოიპოვა ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ამერიკათმცოდნეობის განხრით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტიდან.

CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ვაჟა მუშაობდა ჟურნალ „ბიზნეს ნიუსის“ ინგლისური ვერსიის კორექტორად და აგრეთვე, მთარგმნელად სახალხო დამცველის ოფისში, რომელთანაც კვლავაც აგრძელებს თანამშრომლობას.

მის კვლევით ინტერესებში შედის საბჭოთა პერიოდის საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა და საქართველოს უახლესი ისტორია.