სტაჟიორები

ელენე ჯაფარიძე

ელენე ჯაფარიძე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური ფსიქოლოგიის ბაკალავრი და ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი.

ბაკალავრიატის დროს, იგი სწავლობდა საარბრუკენის უნივერსიტეტში სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, სადაც მან გაიარა სხვადასხვა ტრენინგი მცირე ჯგუფების ფსიქოლოგიაში. გერმანიიდან დაბრუნებისთანავე მან ინტერვიუერად დაიწყო მუშაობა კვლევით ორგანიზაცია ACT-ში.

მაგისტრატურის დროს, ელენე ახორციელებდა სხვადასხვა სოციალურ კვლევას ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელობით.

ამჟამად ელენე მუშაობს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრში (CRRC), „ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის“ ფარგლებში.