სტაჟიორები

ედიშერ ბაღათურია

ედიშერ ბაღათურია ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში და აგრძელებს სწავლას ამავე უნივერსიტეტში დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე.

CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, ედიშერი ჩართული იყო ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ მედიამონიტორინგის პროექტში. ასევე, მუშაობდა დარმშტადტის უნივერსიტეტის პროექტში – ,,ევროკავშირის მიერ დემოკრატიის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში“ – მკვლევარ-ინტერვიუერად.

ედიშერმა ასევე გაიარა ანალიტიკოსთა მომზადების სტაჟირების პროგრამა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში (GFSIS).

მისი ინტერესის სფეროები მოიცავს საგარეო პოლიტიკის ანალიზსა და უსაფრთხოების საკითხებს. ასევე, სოციალურ და კულტურის გეოგრაფიას.