ვიწყებთ აბსტრაქტებისა და უორქშოფებისთვის განაცხადების მიღებას!

პოლიტიკის ანალიზი სამხრეთ კავკასიაში: მეთოდოლოგიური ინოვაციის ძიებაში
CRRC-ის მე-5 მეთოდოლოგიური კონფერენცია
თბილისი, 23-24 ივნისი, 2017

ორგანიზატორის შესახებ: კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები (CRRC) არის კვლევითი და კვლევის მხარდაჭერის ცენტრების ქსელი სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. 2003 წლიდან, CRRC-ის მიზანია გააძლიეროს სოციალურ მეცნიერებათა კვლევები და საჯარო პოლიტიკის ანალიზი სამხრეთ კავკასიაში. გასული ცამეტი წლის განმავლობაში, CRRC გახდა სამხრეთ კავკასიის სოციალური მეცნიერების საზოგადოების საქმიანობის კავშირი, რომელიც უზრუნველყოფს ღია ხელმისაწვდომობას მონაცემებზე, სამეცნიერო ლიტერატურასა და სოციალურ მეცნიერებათა მკვლევართა პროფესიულ ტრენინგზე. CRRC-ის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: https://crrc.ge/, http://crrc.am/, http://crrc.az/.

კონფერენციის შესახებ: კონფერენცია გააერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო მკვლევრებს, რათა განიხილონ ემპირიული კვლევის ინოვაციური პრაქტიკა და მათი გამოყენება საჯარო პოლიტიკის ანალიზში. ჩვენ მივესალმებით ნაშრომებს, რომლებიც განიხილავენ სამხრეთ კავკასიაში პოლიტიკის ანალიზის სხვადასხვა ასპექტებს და ინოვაციებს ემპირიულ სოციალურ მეცნიერებათა კვლევაში. პრეზენტატორებმა ხაზი უნდა გაუსვან რაოდენობრივი და/ან ხარისხობრივი მეთოდების გამოყენებას პოლიტიკის შემუშავების პროცესის შესწავლაში, პოლიტიკის შედეგების ანალიზსა ან კონკრეტული პოლიტიკის გავლენის შეფასებაში. მაღალი ხარისხის დისკუსიის მისაღწევად, მიიღება ნაშრომების შეზღუდული რაოდენობა.

უორქშოფები: კონფერენციის განმავლობაში მოეწყობა პარალელური სემინარები, რომლებიც განიხილავენ პოლიტიკაზე ორიენტირებული გამოყენებითი სოციალური მეცნიერების კვლევის ინოვაციურ მეთოდებს. CRRC მიესალმება წინადადებებს სემინარებისთვის ექსპერიმენტული და კვაზი-ექსპერიმენტული კვლევის დიზაინის, უგულებელყოფილი მონაცემების, მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და კვლევის სხვა შესაბამისი მეთოდებისა და ინსტრუმენტების შესახებ.

კონფერენციის ენა – ინგლისური.

წარდგენა:

 • განმცხადებლებმა უნდა წარმოადგინონ აბსტრაქტი შემდეგი ფორმის მეშვეობით 13 მარტამდე, 2017. აბსტრაქტები უნდა იყოს მაქსიმუმ 500 სიტყვა და უნდა შეიცავდეს შემდეგს:
  ნაშრომის სათაური;
  სამიდან ხუთამდე საკვანძო სიტყვა;
  ავტორის სახელი, სათაური, კუთვნილება, მისამართი, ტელეფონი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
  თანაავტორთა სახელები და კუთვნილება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
  • სემინარზე განაცხადის გასაგზავნად, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი CV და სემინარის სავარაუდო მონახაზი შემდეგ მისამართზე: applications@crrccenters.org 13 მარტამდე, 2017.

მნიშვნელოვანი თარიღები:

რეფერატებისა და სამუშაო შეხვედრების განაცხადის წარდგენა – 2017 წლის 13 მარტი
შეტყობინება წინასწარი მიღების შესახებ – 2017 წლის 24 მარტი
სრული ნაშრომების და სემინარების პრეზენტაციების წარდგენა – 2017 წლის 8 მაისი
შეტყობინება საბოლოო მიღების შესახებ – 2017 წლის 25 მაისი

ფინანსური მხარდაჭერა: CRRC უზრუნველყოფს სამ ღამემდე განთავსებას იმ მონაწილეებისთვის, რომლებიც თბილისში არ არიან დასახლებულნი, ხოლო ლანჩსა და ვახშამს კონფერენციის ყველა მონაწილესთვის. სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ყველა მონაწილეს მოემსახურება სახმელეთო ტრანსპორტი. სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან მონაწილეთა ავიაბილეთის ღირებულება არ დაიფარება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ CRRC გთავაზობთ შეზღუდული რაოდენობის სტიპენდიებს, რომლებიც ფარავს მოგზაურობისა და განსახლების ხარჯებს იმ ასპირანტებისა და ადრეული კარიერის მკვლევრებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან სამხრეთ კავკასიის ფარგლებს გარეთ და რომლებსაც ესაჭიროებათ ფინანსური მხარდაჭერა კონფერენციაზე დასასწრებად. სტიპენდიები გაიცემა წარმოდგენილი ნაშრომების ხარისხისა და არსებული ბიუჯეტის მიხედვით. იმავდროულად, CRRC მოუწოდებს საერთაშორისო მეცნიერებს, მოიძიონ სამოგზაურო გრანტები სხვა წყაროებიდან. CRRC დაფარავს სემინარების ხელმძღვანელების ტრანსპორტირებისა და განსახლების ხარჯებს, რომლებიც თბილისში არ არიან დაფუძნებულნი.

დამატებითი შეკითხვებისთვის, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

მისამართი: CRRC-საქართველო, 1 ლიზიკო ქავთარაძის ქუჩა, 0179, თბილისი, საქართველო
ელფოსტა: applications@crrccenters.org
ტელ: +(995 32) 250 52 90

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები