ინტერნეტი

მთელს მსოფლიოში ინტერნეტით სულ უფრო მეტი ადამიანი სარგებლობს და ამ მხრივ, არც საქართველოა გამონაკლისი, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში მას მოსახლეობის მაინც მცირე ნაწილი იყენებს. 2009 წელს ინტერნეტით საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ მესამედი სარგებლობდა, დღეს მოსახლეობის ნახევარზე ოდნავ მეტი უკვე მისი მომხმარებელია. წარმოდგენილი ბლოგ პოსტი CRRC-ს კავკასიის ბარომეტრის შედეგებზე დაყრდნობით აანალიზებს, თუ როგორ შეიცვალა ინტერნეტის მოხმარების ტენდენცია 2009-დან 2015 წლამდე დასახლების ტიპისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით.
In April-May 2015, CRRC-Georgia carried out a representative survey of the adult population of Georgia for Transparency International Georgia. The survey contained a number of questions on Internet and social media usage, and the results show us who is online, what…
If you are reading this, maybe your internet isn’t so bad. Maybe it took some time to load this page and while waiting for the page to load, you thought, “It’s bad.” The quality of internet service is a frequent…
As discussed in a recent blog post, household incomes in Georgia have risen steadily since 2008. The percentage of Georgians who have family or close relatives living abroad has also significantly increased from 37% in 2009 to 53% in 2013. 14%…
On February 3rd, 2014, Facebook celebrated its 10th anniversary. According to the World Map of Social Networks December, 2013 statistics, Facebook is the world’s most popular social network with more than one billion users. It is followed by QZone with 552 million users, Vkontakte…
Despite some international criticism on media freedom, nationwide survey data shows that Azerbaijanis seem to be generally satisfied with certain forms of national mass media—although with a few exceptions. The overall picture that emerges from the 2011 Caucasus Barometer in…
In the spirit of being data-driven, we try to track when and how people refer to our work on the Internet. The simplest tool for this is Google Alerts, from which we receive the weekly update on some of the main…
By Tamar Zurabishvili In September 2009, CRRC conducted a baseline survey on the Georgian media landscape within the scope of an EU-funded project entitled, “Strengthening the Media’s Role as a Watchdog Institution in Georgia”, implemented by the Eurasia Partnership…
12