ახალგაზრდები

A CRRC Georgia survey found most Georgian respondents use more than one social media platform, with younger people and people living in cities using a greater variety of platforms.
A CRRC analysis of Georgian social media use has found that while Facebook remains the most popular social network in the country, almost half of young Georgians are on TikTok, with men and members of ethnic minority groups more likely…
Angela Duckworth’s concept grit has gained a great deal of attention in recent years. Grit, described as some combination of perseverance and passion, has gained this attention, because the data suggest it is associated with a number of positive outcomes like employment…
Choosing a career path is one of the most important decisions that people make in their life. For some, it might be a complicated and anxiety-riddled experience. One reason is that the process of choosing a career begins at a…
As Georgian society is going through social and cultural changes, it is important to understand people’s beliefs and values. Comparing the values of young people to those of the older generations is also important. This blog post summarizes the findings…
გაეროს 2013 წლის მსოფლიო ბედნიერების ანგარიშში 156 ქვეყნიდან საქართველო 134-ე ადგილზეა. ქვეყნების სიას სათავეში ჩრდილო და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები – დანია, ნორვეგია და შვედეთი უდგას. ცენტრალური აფრიკის ქვეყნები – ტოგო, ბენინი და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა სიის ყველაზე დაბალ პოზიციებზეა. საინტერესოა, რომ სიაში საქართველოს ყველა მეზობელი ქვეყანა უსწრებს: რუსეთი 68-ე ადგილზეა, თურქეთი 77-ე, აზერბაიჯანი 116-ე და სომხეთი – 128-ე.
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ქართველთა უმრავლესობას უნდა, რომ ევროკავშირის ნაწილი გახდეს. საქართველოში „ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასების კვლევის“ შედეგების მიხედვით, რომელიც CRRC-საქართველომ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის დაფინანსებით ჩაატარა, ევროპის მომხრენი განსაკუთრებით ახალგაზრდები არიან და ხშირად ამბობენ, რომ იმავე ღირებულებებს იზიარებენ, რასაც მათი თანატოლები ევროპაში.
The Merriam-Webster dictionary defines abortion as a “termination of a pregnancy after, accompanied by, resulting in, or closely followed by the death of the embryo or fetus.” According to the United Nations’ publication, World Abortion Policies, 2011, by 2009 roughly…
12