შინამეურნეობა

საქართველოს მოსახლეობისთვის მთავარ სატკივრად კვლავ ეკონომიკა რჩება. სამომხმარებლო ფასის ინდექსის და დოლარის ლართან გაცვლის კურსის ზრდასთან ერთად, ბოლო წლების განმავლობაში შინამეურნეობების საშუალო ხარჯებიც გაიზარდა. ამასთანავე, უახლესი მონაცემების მიხედვით, მოსახლეობის მხოლოდ 10%-ს აქვს რაიმე დანაზოგი. შინამეურნეობის საშუალო ხარჯების გაზრდასთან ერთად, საინტერესოა, რაში ხარჯავს ხალხი ფულს საქართველოში. CRRC-NDI-ის ბოლო, 2019 წლის ზაფხულის კვლევაში დაისვა კითხვები ოჯახის ხარჯებთან დაკავშირებით, რაც გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის იმის შესახებ, თუ რაში ხარჯავენ ფულს საქართველოში და ვინ უფრო მეტს ხარჯავს გარკვეული სახის პროდუქტებსა და მომსახურებაში.
სომხეთსა და საქართველოში ტრადიციული გენდერული როლები დღესაც განსაზღვრავს ოჯახში შრომის განაწილებას. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ საოჯახო საქმეებზე კაცები სრულად არიან პასუხისმგებლები და ზოგიერთს მეტ-ნაკლებად თანაბრად იზიარებენ ოჯახის ქალ წევრებთან ერთად, ძირითადად, საოჯახო საქმეებზე პასუხისმგებელი მაინც ქალები არიან.
While the choice of pink versus blue has come to symbolize how parents and other adults establish a gendered order throughout youngsters’ childhood, the construction of gender roles dynamically accompanies people throughout their life.
Following the world financial crisis of 2007-2008 and the global recession of 2008-2009, GDP growth slowed and unemployment increased in many countries. From a peak of 12.34% GDP growth in 2007, Georgia’s GDP contracted by 3.78% in 2009, leveling out…
Banking is one of the fastest-growing sectors of the Georgian economy, a point which was underlined in a 2009 report from the Ministry of Economic Development of Georgia. But does this development mean that society views banks as trustworthy partners…
The CRRC’s annual Data Initiative Survey will be renamed into the Caucasus Barometer starting from 2010. At CRRC, we think that the new name better reflects the essence of the survey and is more understandable for the general public and…
How are Georgians doing financially, how much do they earn and what do they spend on? CRRC’s Data Initiative allows for an in-depth analysis of these and similar issues on the economic status of the population across the South Caucasus.…
The alpha version of our Data Initiative data set, broad household data, covering lots of household data, but also political attitudes, social development, some health, education, migration, and social capital questions (and more) is online now. We interviewed more than…
12