უთანასწორობა

While mobile phone ownership is widespread in Georgia, gaps still remain among rural, elderly, and ethnic minority populations. Owning a mobile (cell phone) is considered so important that more widespread ownership is considered a sustainable development goal (SDG 5.b)…
Survey data from the last decade shows that more and more Georgians own household goods like mobile phones, TVs and washing machines, but inequalities in such material wealth still remain. The Caucasus Barometer survey shows a steady growth in…
გენდერული თანასწორობისა და ფემინიზმის ცნებები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება საჯარო დისკურსში საქართველოში. 2010 წელს საქართველომ მიიღო კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ. გენდერული თანასწორობა ხშირად პოპულარული სატელევიზიო გადაცემების განხილვის საგანია და სახალხო დამცველის აპარატი ანგარიშს ამზადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, გამოკითხვის მონაცემები აჩვენებს, რომ ქართველებს ხშირად არ ესმით, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა.
According to the March 2016 CRRC/TI-Georgia survey, roughly 4 in 10 households with school-aged children reported hiring a private tutor at the time of the survey for at least one subject that a child in their household was studying at…
სასამართლო სისტემა სახელმწიფოს ფუნქციონირების აუცილებელი ნაწილია. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მისი კარგი მუშაობა, არამედ ის წარმოდგენები, რაც ხალხს სასამართლოების მიუკერძოებლობაზე აქვს. 2011 და 2014 წელს CRRC-საქართველომ ქვეყნის წარმომადგენლობითი ორი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ჩაატარა. გამოკითხვები დაფინანსდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტისა (EWMI) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ.