პოლიტიკური პარტიები

A year before Georgia’s general elections, a CRRC survey found that less than half of surveyed Georgian partisans would remain loyal to their favoured party if its leader were to establish a new party, with supporters of the ruling party…
More than half of the Georgian public support a gender-balanced parliament, with women, young people, and those not aligned with the ruling party more in favour of a 50/50 gender split.
A CRRC analysis found that, of the plurality of Georgians who do not feel any party aligns with their views, most dislike Georgia’s leading political figures and parties. Controversy over Georgia’s leading politicians’ actions and statements is commonplace. Prime Minister…
A recent NDI/CRRC survey suggests that Georgians have markedly different beliefs about the present state and future of their country, regardless of their party sympathies, depending on whether the television channel they trust is pro-government or pro-opposition.
Public discourse in Georgia has in recent months raised the idea that Georgia’s young people, and particularly Gen Z, are politically interested and active, particularly following the March foreign agent protests. CRRC data suggests that a majority of 18-29-year-old Georgians…
CRRC Georgia-ს კვლევამ აჩვენა, რომ ქართული ოცნების უფრო ზომიერად პოზიციონირებამ, ვიდრე მისი სპინ-ოფ ჯგუფი ხალხის ძალაა, მმართველი პარტიის მხარდაჭერა გაზარდა.
A CRRC Georgia study found that positioning Georgian Dream as more moderate than its spin-off group, People’s Power, increased support for the ruling party.
CRRC-Georgia data found that individual political polarisation — how committedly partisan a person is — is relatively low in Georgia, despite concerns about the country’s polarisation as a whole.