სოციალური კაპიტალი

Both Georgia and Armenia are known for being close-knit, but levels of social ties and trust vary both between the countries and between demographics. And while levels of trust have increased in Armenia in the last decade, in Georgia, the…
სოციალური კაპიტალი ადამიანებს და ადამიანების ჯგუფებს შორის კავშირების ქსელი და ამ ქსელებთან დაკავშირებული ორმხრივი ნდობაა. ის აადვილებს ადამიანებს შორის კომუნიკაციას და თანამშრომლობას და ხელმისაწვდომს ხდის რესურსებს, რომლებიც სხვა შემთხვევაში მიუწვდომელი იქნებოდა. შესაბამისად, სოციალური კაპიტალი მნიშვნელოვანია სოციალური და ეკონომიკური განვითარებისთვის. 2019 წლის კავკასიის ბარომეტრის მონაცემები აჩვენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სტრუქტურული და კოგნიტური სოციალური კაპიტალის, განსაკუთრებით კოგნიტური სოციალური კაპიტალის, დონე საქართველოში გარკვეულწილად დაბალია, ამ ორს შორის კავშირი ძლიერია და იმაზე ძლიერი, ვიდრე თითოეულის კავშირი სხვა ფაქტორებთან. 
The UN estimates the number of international migrants worldwide to be on the rise. Academics and policy makers continue to pay considerable attention to drivers of international migration, i.e. the factors that cause people to move from their home country, either…
[In this last blog post of 2015, CRRC Researcher Tamuna Khoshtaria reflects on one the most important aspects of Georgian society – people to rely on, i.e. relatives, friends, neighbors.]

When I was studying in Germany, the dormitory’s…
This blog post examines how social status is associated with individual and household well-being
Taxi drivers tell perhaps the most telling story of Georgia’s economic transition. They often complain that the transition made their high social status useless, thus pushing them into taxi driving. This often heard and mocked complaint highlights the contrast between…
This blog post draws upon official electoral statistics and public opinion survey data from the CRRC Caucasus Barometer (CB) survey to analyze expressions of civic engagement in Armenia and Georgia.
As discussed in the first blog post of this series, the results of the CRRC Caucasus Barometer (CB) survey show that Georgians demonstrate higher levels of interpersonal and institutional trust than Armenians. These types of trust are important indicators of social capital,…