სტატია | საქართველოში მცხოვრები ბავშვებისა და ახალგაზრდების მიერ დანახული ბედნიერება და კეთილდღეობა

ავტორები: რაია ელ ზეინი; მარიამ კობალაძე; ქრისტინა ვაჭარაძე;

წელი: 2016

სტატია საქართველოში მცხოვრები ბავშვებისა და ახალგაზრდების მიერ დანახულ ბედნიერებასა და კეთილდღეობას იკვლევს.

სტატიაში გამოყენებულია CRRC-საქართველოს მიერ 2014 წლის ნოემბერში ჩატარებული თვისებრივი კვლევის მონაცემები (ინტერვიუები და ფოკუს ჯგუფები).

სტატია დაიწერა ელექტრონული ჟურნალისთვის „განათლების მეცნიერება და ფსიქოლოგია“.

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები