2015

იზიმ მიიღო მაგისტრის ხარისხი ინტერდისციპლინარულ კვლევებში (Area Studies) და ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებსა და საერთაშორისო ურთიერთობებში ლონდონის უნივერსიტეტში (University of London). ის იყო რედაქტორი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაში, მათ შორის, გაეროს (United Nations) იერუსალიმის ოფისში და წითელი ჯვრის ორგანიზაციაში, ლონდონში. CRRC-საქართველოში მოსვლამდე, იზი მუშაობდა University College London-ის კვლევითი გუნდის რედაქტორად. მას აინტერესებს მთავრობის ანგარიშვალდებულებისთვის აუცილებელი მექანიზმების შესწავლა, ასევე, კვლევების გამოყენების მნიშვნელობა სამოქალაქო საზოგადოებისა და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის.
12