თანამშრომლები

სალომე დოლიძე
  • მკვლევარი
საკონტაქტო ინფორმაცია
ელფოსტა: [javascript protected email address]

სალომე დოლიძეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის მაგისტრის ხარისხი და კვლევითი საქმიანობის 5-ზე მეტი წლის გამოცდილება აქვს. სალომეს კვლევითი ინტერესები მოიცავს საჯარო პოლიტიკის, ორგანიზაციული განვითარების, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხებს. კვლევითი საქმიანობის გარდა, სალომეს საჯარო და არასამთავრობო სექტორში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს. ის აქტიურად მონაწილეობდა საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში, ეწეოდა ანალიტიკურ საქმიანობას, მუშაობდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემებზე და ასევე, ჩართული იყო დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციისა და კოორდინაციის პროცესში, თანამშრომლობდა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთობლივი პროექტების შემუშავებასა და განხორციელების საკითხებზე.