თანამშრომლები

ეთო გაგუნაშვილი
  • მკვლევარი
საკონტაქტო ინფორმაცია
ელფოსტა: [javascript protected email address]

ეთო გაგუნაშვილი CRRC-საქართველოში 2016 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად იგი ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) მონაწილე იყო, შემდეგ უმცროსი მკვლევარი, ამჟამად კი მკვლევრის პოზიცია უკავია.

ეთო ძირითადად კითხვარის შედგენაზე, მონაცემთა თვისებრივ და რაოდენობრივ ანალიზზე მუშაობს. ამასთანავე, იგი ჩართულია ODK ფორმის შექმნის პროცესში და მონაწილეობს მონაცემთა შეგროვების მართვის პროცედურებში.

ეთო ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სოციალური მეცნიერებების დარგში და მაგისტრის ხარისხს სოციოლოგიაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან (თსუ).