თანამშრომლები

ელზა ნარიმანიშვილი
  • ადმინისტრაციულ-ფინანსური მენეჯერი
საკონტაქტო ინფორმაცია
ელფოსტა: [javascript protected email address]

ელზა ნარიმანიშვილი CRRC-ში მუშაობს 2013 წლიდან. CRRC-ში მოსვლამდე იგი მუშაობდა „გადავარჩინოთ ბავშვები“-ის საქართველოს ოფისში ფინანსური მენეჯერის თამანდებობაზე. მიღებული აქვს ათწლიანი გამოცდილება ორგანიზაციის ფინანსურ მენეჯმენტსა და მართვაში.

დამთავრებული აქვს ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი რაშიც მინიჭებული აქვს მაგისტრის ხარისხი. ფლობს ამავე უნივერსიტეტის დიპლომს ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში.

გავლილი აქვს საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფ)-ის სერთიფიცირებული კურსი:-საერთაშორისო ბუღალტრული სტანდარტები და საგადასახადო სისტემა.   

პროფესიული განვითარებსი მიზნით, ასევე გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრეინინგები, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.