სტატია

სტატია ხალხის დამოკიდებულების ძირითად მახასიათებლებს იკვლევს საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ არჩევანთან და იმ ფაქტორებთან დაკავშირებით, რომლებიც, სავარაუდოდ, ამ დამოკიდებულების პროგნოზირებას ახდენს.
ნაშრომი ევროკავშირისა და თურქეთის ურთიერთობის იდენტობის/კულტურული განზომილების შესახებ არსებულ რეგიონულ და გლობალურ პერსპექტივებს იკვლევს 1999-2016 წლებში.
ნაშრომი ევროკავშირისა და თურქეთის ენერგეტიკულ ინტერესებს განიხილავს კასპიისა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში.
სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოში ახალგაზრდა და ხანდაზმულ ამომრჩევლებს შორის თაობათა განსხვავების ხელშემწყობი სხვადასხვა ფაქტორები.
ნაშრომი ევროკავშირის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის აზრს მიმოიხილავს 2017 წლის მაისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით.
სტატია ახალგაზრდების (18-დან 25 წლამდე) ძირითად ფასეულობებს განიხილავს და აანალიზებს, თუ რამდენად განსხვავდება ისინი უფროსი თაობის ღირებულებებისგან საქართველოში.
ნაშრომი თურქეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებს განიხილავს სამხრეთ და აღმოსავლეთ სამეზობლოდან მომდინარე მამოძრავებელი ძალების თვალსაზრისით.
სტატია საქართველოში მცხოვრები ბავშვებისა და ახალგაზრდების მიერ დანახულ ბედნიერებასა და კეთილდღეობას იკვლევს.
12