საარჩევნო გარემო ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ არეალებში უარესდება

[შენიშვნა: ეს სტატია თავდაპირველად გამოქვეყნდა OC-Media-ს ვებგვერდზე. მისი ავტორია დასტინ გილბრეტი. სტატიაში წარმოდგენილი მოსაზრებები არ წარმოადგენს CRRC-საქართველოს, ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის ან რომელიმე სხვა მხარის ინტერესებს.]

  • მოწესრიგებული იყო;
  • გადაჭედილი იყო;
  • შემავიწროებელი/შემაშინებელი გარემო იყო;
  • არჩევნებზე პასუხისმგებელი პირები კარგად იყვნენ მომზადებულები.“

რესპონდენტებს ასევე ჰკითხეს, შეუმჩნევიათ თუ არა პარტიების კოორდინატორები საარჩევნო უბანთან, რომლებიც ამომრჩევლებისგან პერსონალური ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობდნენ.

ყველა რესპონდენტს ასევე ჰკითხეს: „გთხოვთ, მითხრათ, ჰქონდა თუ არა ადგილი შემდეგს არჩევნების პროცესის დროს?

  • ხმის მიცემას ერთზე მეტჯერ („კარუსელი“),
  • ამომრჩეველთა ან პარტიის წარმომადგენელთა შევიწროებას,
  • ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას საარჩევნო კამპანიისთვის,
  • ამომრჩეველთა მოსყიდვას,
  • ზეწოლას კანდიდატისთვის/პარტიისთვის ფულის შეწირვის ან არ შეწირვის მიზნით,
  • საჯარო მოხელეების მობილიზებას კამპანიაში მონაწილეობის მიღების/კანდიდატისთვის ხმის მიცემის მიზნით.“

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები