“რუსი იმიგრანტების ცხოვრება საქართველოში” – CRRC-საქართველომ კვლევის ანგარიში წარადგინა

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC-საქართველომ) საზოგადოებას საქართველოში მცხოვრები რუსი იმიგრანტების შესახებ კვლევის შედეგები გააცნო.

კვლევამ ისეთი საკითხები მოიცვა, როგორებიცაა რუსეთის დატოვებისა და საქართველოში საცხოვრებლად გადმოსვლის ძირითადი მიზეზები, დამოკიდებულებები რუსეთის მთავრობისა და რუსი ხალხის მიმართ, უსაფრთხოების შეგრძნება საქართველოში ცხოვრებისას, დამოკიდებულებები საქართველოს მთავრობისა და ქართველი ხალხის მიმართ.

კვლევის ავტორმა გივი სილაგაძემ პრეზენტაციაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნებები მიმოიხილა. მან აღნიშნა, რომ რესპონდენტები რუსეთის დატოვების ძირითად მიზეზად რუსეთში არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციას (87%), რუსეთ-უკრაინის ომსა (73%) და სამხედრო მობილიზაციას (29%) ასახელებენ. ასევე, გამოკითხულთა 28%-მა საქართველო აირჩა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, 17%-მა ცხოვრების ხელმისაწვდომობის გამო, ხოლო 14%-მა ქვეყანაში მოხვედრის სიმარტივის გათვალისწინებით. რესპონდენტების ძირითადი ნაწილი კონცენტრირებულია თბილისსა (80%) და ბათუმში (15%). გამოკითხულთა 66% რუსეთის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას გამოხატავს, 97% არ ენდობა რუსეთის მთავრობას და 94% უარყოფითად აფასებს ვლადიმერ პუტინის საქმიანობას. რესპონდენტების აზრი რუსეთში დარჩენილ რუსებთან დაკავშირებით გაყოფილია; ნახევარი (49%) ენდობა მათ, ხოლო დაახლოებით ნახევარი (47%) – არა.
გამოკითხული რუსების აზრი იყოფა საქართველოს პოლიტიკურ ინსტიტუციებთან დაკავშირებით. რესპონდენტების 94% თვლის, რომ საქართველო დემოკრატიაა, მაგრამ მათი უმრავლესობა (56%), ასევე, ფიქრობს, რომ ქართულ დემოკრატიას მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს. მეტიც, მათი 55% არ ენდობა საქართველოს მთავრობას, ხოლო 56% უარყოფითად აფასებს პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის საქმიანობას. თუმცა, მეორე მხრივ, ისინი მეტწილად დადებითად აფასებენ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის საქმიანობას (74%).

კვლევისთვის მონაცემები CRRC-საქართველომ 2023 წლის აპრილსა და მაისში შეაგროვა. გამოკითხვის ფარგლებში სულ რუსეთის (18+ წელი) 1,008 მოქალაქე გამოიკითხა, ისინი, რომლებიც საქართველოში 2022 წლის თებერვლის შემდგომ გადმოვიდნენ საცხოვრებლად. რესპონდენტები არაალბათური და არაშემთხვევითი წესით შეირჩა, და აქედან გამომდინარე, კვლევის შედეგები არ შეიძლება განზოგადდეს საქართველოში მცხოვრებ რუსებზე.

კვლევის ფინანსური მხარდამჭერია ამერიკული ორგანიზაცია დემოკრატიის ეროვნული ფონდი (NED).

გაზიარება

მსგავსი სიახლეები