სოციოლოგიური კვლევა საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის შესაფასებლად

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ფონდი ღია საზოგადოება
თარიღი:
10.2018
-
12.2018

მონაცემების შეგროვება ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ექსპერტებისთვის, რომლებიც წერენ ანალიტიკურ ანგარიშებს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსა და საერთაშორისო ორგანიზაცია IDEA-ს ერთობლივი კვლევითი პროექტის ფარგლებში. ექსპერტების მიერ მომზადებული ანგარიშები მიზნად ისახავს, საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის შეფასებას შემდეგი მიმართულებებით:

  • პროფკავშირები და სოციალური დაცვა
  • განათლება
  • ჯანდაცვა
  • მედია
  • გულისხმიერი მთავრობა
  • პარტიები
  • საპარლამენტო კონტროლი
  • სასამართლო
  • კორუფცია

რაოდენობრივი კომპონენტი: მოსახლეობის გამოკითხვა, რომლის შედეგებიც წარმომადგენლობითია საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობისა და თბილისის მოსახლეობისთვის.

  • საველე სამუშაოების ჩატარების პერიოდი: 16-27 ნოემბერი, 2018
  • შერჩევის მეთოდი: სტრატიფიცირებული კლასტერული შერჩევა
  • დასრულებული ინტერვიუების რაოდენობა: 1786
  • ცდომილების საშუალო ზღვარი: 2.9%
თვისებრივი კომპონენტი: ფოკუს ჯგუფები სფეროს ექსპერტებსა და აქტივისტებთან პროექტის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით.

მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების პრეზენტაცია და მონაცემთა ვიზუალიზაციის ნიმუშები.

მასალები

2 მბაიტი
გაზიარება