სკოლაში ახალგაზრდების ქსელების თანამშრომლობის პროექტის (SYNCS) შეფასება

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
World Vision Georgia
თარიღი:
11.2017
-
04.2018
ბიუჯეტი:
$18,300

2017-2018 წლებში CRRC-საქართველომ ჩაატარა მტკიცებულებების შედგენისა და პროგრამის შეფასების კვლევა World Vision საქართველოს პროექტისთვის – სკოლაში ახალგაზრდების ქსელების თანამშრომლობა (SYNCS). კვლევის შედეგად მომზადდა: მტკიცებულებების შედგენის კვლევისა და პროგრამის შეფასების საბოლოო ანგარიში.

    • ახალგაზრდების რაოდენობრივი გამოკითხვა, რომელიც დაწყვილების მეთოდით შედგენილ შერჩევას ეფუძნებოდა. შერჩევა მოიცავდა პროექტის მონაწილე და არამონაწილე სკოლებს.
    • თვისებრივი მონაცემების შეგროვება პროექტში ჩართული ახალგაზრდებისა და საჯარო პოლიტიკის შემქმნელებისგან.

მტკიცებულების შედგენის კვლევის ანგარიში (ინგლისურ ენაზე).
საბოლოო შეფასების ანგარიში (ინგლისურ ენაზე).

მასალები

1 მბაიტი
1 მბაიტი
გაზიარება