საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა საქართველოს პარლამენტის შესახებ

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
თარიღი:
03.2008
-
03.2008
ბიუჯეტი:
$23,402.00

საქართველოს პარლამენტის ფუნქციებისა და მუშაობის შესახებ მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი; საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა საკანონმდებლო ორგანოს გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის, ასევე პარლამენტის საქმიანობის გაუმჯობესების გზების შესახებ.

რეპრეზენტატული გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით;

გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა, ანგარიში.

 

გაზიარება