საქართველოში წინასაარჩევნო გარემოს შესახებ ინოვაციური სმს გამოკითხვა

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
East West Management Institute (EWMI) / G-PAC
თარიღი:
06.2012
-
11.2012
ბიუჯეტი:
$39,709.00

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში მოქალაქეების გააქტიურება და ჩართულობის გაზრდა გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად, სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერების მიზნით.

ადგილობრივი საზოგადოების მიერ არჩევნების მონიტორინგი, მონაცემების მოგროვება სმს-ების საშუალებით.

გაზიარება