საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმის შეფასება საზოგადოების მიერ

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ჰოლანდიის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (NIMD)
თარიღი:
10.2009
-
12.2009
ბიუჯეტი:
$17,256.00

საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში ინფორმაციისა და ანალიზის მიწოდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისთვისა და შესაბამისი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის.

წარმომადგენლობითი გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით, კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა.

გაზიარება