საარჩევნო დღის კვლევა

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო)
თარიღი:
05.2010
-
06.2010
ბიუჯეტი:
$11,283.00

2010 წლის მაისის მერის არჩევნების შესახებ ინფორმაციის მიღება და საარჩევნო უბნებზე კამერების დანიშნულების შეფასება.

რეპრეზენტატული კვლევა თბილისის მასშტაბით; მონაცემების შეგროვება SMS-ის საშუალებით (ინტერვიუერები აგზავნიან მონაცემებს მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით);

გაზიარება