მოხალისეობა და სამოქალაქო მონაწილეობა საქართველოში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF) და EWMI/G-PAC
თარიღი:
06.2011
-
09.2011
ბიუჯეტი:
$20,000.00

საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობისა და მოხალისეობის დონისა და დამოკიდებულების შესწავლა.

წარმომადგენლობითი კვლევა საქართველოს მასშტაბით, კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა.

გაზიარება