მოხალისეობა და სამოქალაქო მონაწილეობა საქართველოში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) /G-PAC
თარიღი:
04.2014
-
06.2014

საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობისა და მოხალისეობის დონისა და დამოკიდებულების შესწავლა.

წარმომადგენლობითი კვლევა საქართველოს მასშტაბით, კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა.

მონაცემთა ბაზა, კვლევის ანგარიში.

გაზიარება