მიგრაციის ტენდენციები საქართველოში

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
დანიის ლტოლვილთა საბჭო (DRC)
თარიღი:
08.2007
-
11.2007
ბიუჯეტი:
$17,250.00

1991 წლის შემდეგ საქართველოდან საგარეო მიგრაციის შესწავლა და კონტექსტური ანალიზი ამჟამად უკან დაბრუნებულ მოსახლეობასთან, ასევე მიგრანტებისთვის შემუშავებული პროგრამებისა და საქმიანობის ანალიზი.

სამაგიდო კვლევა-ლიტერატურის მიმოხილვა და სინთეზი; 8 ფოკუსური ჯგუფი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და ახალქალაქში ზოგადად მოსახლეობასთან და უკან დაბრუნებულ მიგრანტებთან.

გაზიარება