მედია მონიტორინგი 2014

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი:
04.2014
-
06.2014

2014  ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით ტელევიზიების (საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი, რუსთავი 2, იმედი, მაესტრო, კავკასია, ტვ3, ტაბულა, აჭარის ტელევიზია) მთავარ საინფორმაციო გამოშვებსა და თოქ-შოუებზე დაკვირვება.

მედია მონიტორინგი როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კომპონენტებით:

რაოდენობრივიკომპონენტი:

  • დრო
  • თანმიმდევრობა
  • ტონი
  • პირდაპირი/ირიბი საუბარი

თვისებრივიკომპონენტი:

  • ბალანსი
  • მიკერძოებული გაშუქება
  • სიზუსტე
  • ფაქტებზე დაფუძნებული გაშუქება
  • ფაქტების დროული გაშუქება
  • კადრითა და მუსიკით მანიპულირება
  • ახალი ამბების იგნორირება

1. შუალედური ანგარიშები:

საინფორმაციო გამოშვებები: 15 აპრილი – 2 მაისი; 3 – 23 მაისი; 24 მაისი – 14 ივნისი;  15 – 30 ივნისი;

თოქ შოუები: 15 აპრილი – 2 მაისი; 3 – 23 მაისი; 24 მაისი – 14 ივნისი;  15 – 30 ივნისი;

2. საბოლოო ანგარიშები: საინფორმაციო გამოშვებები, თოქ-შოუები.

გაზიარება