მედია მონიტორინგი 2010

ქვეყანა:
საქართველო
დონორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი:
04.2010
-
07.2010
ბიუჯეტი:
$27,375.00

მედიის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში მერობის კანდიდატთა გაშუქების შესწავლა.

ექვსი ქართული ტელევიზიის (რუსთავი 2, პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი), იმედი, კავკასია, მაესტრო და რელ ტი-ვი) ძირითადი ახალი ამბების და თოქ-შიუების წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი;  კანდიდატთა გაშუქების ტონის კვლევის რაოდენობრივი და თვისებრივი ცვლადებით გაზომვა.

გაზიარება